HAYATI

Yazar ve eğitimci. 1 Nisan 1917’de Zile/Tokat’ta dünyaya geldi. 22 Aralık 1981’de Ankara’da hayatını kaybetti. Bazı yapıtlarını Şevket Durugöl imzası ile kaleme aldı. Kaymakam ve öğretmen Mehmet Şevki Bey ile Nafize Hanım’ın oğludur.

Hikmet Dizdaroğlu, Erzurum İlköğretmen Okulunu bitirdikten sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Zonguldak, Kastamonu, Burdur, Uşak, Muğla, Tire ve Ankara’da ortaokul ve liselerde edebiyat öğretmeni ve yönetici olarak çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Raportörlüğü, Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat öğretmenliği, Türk Dili Kurumu terim kolu başkanlığı görevlerinde bulundu. Bir süre Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 1971 yılında Gazi Eğitim Enstitüsünde Edebiyat öğretmenliği yaparken kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

İlk yazısı “Edebiyatımızda Dekadanlık” 1937 yılında Dumlu dergisinde görüldü. Makale, inceleme, eleştiri, sohbet ve fıkra türündeki yazıları Aras, Altın Işık, Bozkurt, Çağrı, Edebiyat Dünyası, Fikirler, Hisar, Oğuz, Orkun, Şadırvan, Türk Folklor Araştırmaları, Türk Dili, Türk Yurdu, Ülkü, Varlık, Yücel gibi dergilerde yayımlandı. Türk edebiyat tarihi ve halk edebiyatı konularındaki inceleme ve araştırmaları zengin kaynakça, titiz karşılaştırma ve tespitlere dayanan önemli çalışmalaradır.

ESERLERİ

MONOGRAFİ:

 • Huzûri (1. Cilt, 1949)
 • Namık Kemal (1952)
 • Cenap Şahabettin (1952)
 • Abdülhak Hamit (1953)
 • Şinasi (1954)
 • Ataç (1962)
 • Ömer Seyfettin (1964)
 • Ahmet Rasim (1965).

İNCELEME:

 • Türkçe’de Sözlük Yapma Yolları (1962)
 • Türkçe’de Fiiller (1962)
 • Dilcilere Saygı (1965)
 • Halk Şiirinde Türkler (1969)
 • Tümce Bilgisi (1976).

KAYNAKÇA:  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013), Yurt Ansiklopedisi (c. X, 1984), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001).

 

 

Paylaş