HAYATI

Öykü ve roman yazarı. 16 Nisan 1905 günü İstanbul’da dünyaya geldi. 17 Haziran 1945’de ülser hastalığı nedeni ile Ankara’da yaşama veda etti. Askeri müze memurlarından Ziya Bey’in oğlu, çevirmen Nihal Yalaza Taluy’un ise eşidir.

Ortaöğrenimini Beşiktaş Gaziosmanpaşa Sultanisi’nde tamamlayan Hayreddin Ziya Taluy, 1925 yılında Mülkiye Mektebi’nden mezun oldu. Daha sonra Divan’ı  Muhasebat murakıp muavinliğine atanarak memurluğa başladı. Bir süre Tuz İnhisarı’nda çalıştı ve Maliye Vekaleti Varidat umum müdürlüğü görevinde bulundu. 1942 yılında Bursa defterdarı olarak göreve başladı. Taluy’un son görevi ise 1945’te atandığı Milli Savunma Bakanlığı merkez muhasebe müdürlüğü idi. Yazar, bu görevlerinin yanı sıra pek çok okul ve kurslarda meslek dersleri öğretmeni olarak çalıştı.

Cumhuriyet döneminin en önemli çocuk edebiyatçılarından biri olan Hayreddin Ziya Taluy, çocuklar için yazdığı öykülerinde Genç Cumhuriyet’in çocuklarının coğrafya, edebiyat gibi konularda ilgisini çekmek için ön ayak olan yazarlardan biri olarak kabul edilmektedir. Yazarın, çocuklar için kaleme almış olduğu pek öyküsünün yanı sıra basılmış birçok romanı da bulunmaktadır.

ESERLERİ

ÖYKÜ:

 • Dert Veren Pınar (1936’da)
 • Hayvanlar Aleminde 37 Hikâye (1943’de)
 • Küçük Gezginin Serüvenleri (1943’de)
 • Küçük Gezginin Serüvenleri: Ağrı Dolaylarında (1944’de)
 • Küçük Gezginin Serüvenleri: Karadeniz Kıyılarında (1944’de)
 • Küçük Gezginin Serüvenleri: Ardahan Yollarında (1944’de)
 • Küçük Gezginin Serüvenleri: Hopa’ya Doğru (1944’de)
 • Erzurum’dan Ankara’ya (tarihî öykü, 1945’de)
 • Bir Avuç Askerle Tiryaki Hasan Paşa (tarihi öykü, 1945’de)
 • Yurt İçin: Alemdar Mustafa Paşa (tarihi öykü, 1945’de).

ROMAN:

 • Kahpenin Aşkı (1934’de)
 • Fatuş (1937’de)
 • İnsan Artıkları (1937’de)
 • Dadaş Kız (1939’da)
 • Yüzler ve Maskeler (1945’de).

İNCELEME:

 • Tuz İşleri (1934’de).

KAYNAKÇA: Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. V, 1968’de ve 71’de), TDE Ansiklopedisi (c. VIII, 1998’de), TBE Ansiklopedisi (2001’de), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990’da ve 1998’de) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001’de ve 2004’de) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005’de) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007’de ve 2009’da) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. Dört, 2013’de) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013’de), Şükran Kurdakul, Edebiyatçılar Sözlüğü, (1999’da)

Paylaş