1860’da Yenişehir(Larissa), Yunanistan’da dünyaya geldi. 25 Kasım 1920’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Asıl adı Hüseyin Haşim olan Şair, Tercüman-ı Hakikat gazetesinde Hüsni, Avni, Vecdi, Eddai Kemal, Keşşaf ve Hüseyin Mevci Müstear adlarıyla gazeller yayımladı. Yenişehir eşrafından Abdülkadir Efendi’nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Yenişehir’de tamamladı. Ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşerek Sanayi-i Mektebi’ni bitirdi. Arapça ve Farsça öğrendi. Zekai Bey ve Bolahenk Nuri Bey’den musiki, Hattat Sami Efendi’den hat dersleri aldı. Mekteb-i Harbiye’de ve Harbiye Nezareti’nde başkatiplik görevlerinde bulundu. Emekliliğinden sonra Mekteb-i Hattatin’de dersler verdi.

Edebiyat alanında Muallim Naci’nin talebesi olarak tanındı. 1918’de yaşanan Büyük İstanbul Yangını’nda evi ve yapıtlarının büyük bir bölümü yandı. Haşim Bey hazırladığı bir yazı albümü için padişahtan nişan almıştır.

ESERLERİ (Şiir): Şihâb (1888), Mülhemât (1897).

Paylaş