HAYATI

Dilbilimci, Türkolog, akademisyen, profesör. 1919’da bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Vidin’de dünyaya geldi. 9 Nisan 2007’de Ankara’da hayatını kaybetti, Cebeci Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Babası Cemâat-i İslâmiyye Reisi Mustafa Nûri Bey, annesi Mahmûre Hanım’dır.

İlk ve orta öğrenimini 1937’de Vidin’de tamamlayan Hasan Eren, Budapeşte Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı okulda doktora eğitimini tamamladı. 1946’da Türkiye’ye göç eden Eren, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaya başladı. Çuvaşça ve Yakutça gibi Türk lehçeleri üzerinde durdu. Bölüm başkanlığı yaptı. Ayrıca Rus Dili ve Edebiyatı ile Macar Dili ve Edebiyatı (Hungaroloji) kürsüleri başkanlıklarında görev alarak bu kürsülerde bazı dersler okuttu. Hasan Eren, sonraki yıllarda çalışmalarını Kıbrıs’ta yürüttü.

Hasan Eren, 12 Eylül 1980’deki askeri darbeden sonra yeniden yapılandırılan Türk Dil Kurumu’nun başkanlık görevini üstlendi. 1984-1990 yıllarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Yüksek Kurulu’nda görev yaptı. 20 Eylül 1993’te yaş haddinden emekliye ayrıldı.

ÖDÜLLER
  • 1966’da Macar Dil Bilimi Derneği
  • 1972’de Macar Doğu Bilimleri Derneği şeref üyeliği
  • 1988’de Macar Bilimler Akademisi üyeliği
  • 1996’da Uluslararası Hungaroloji Derneği şeref üyeliği
  • 1996’da Türk Dil Kurumu şükran beratı ve plaketi
  • 2000’de Macaristan Cumhurbaşkanı tarafından Macar Liyakat nişanı
ESERLERİ
  • Türk Saz Şairleri Hakkında Araştırmalar (1952’da)
  • Dil Tartışmalarında Gerçekler I (Mertol Tulum ile birlikte, 1990’da)
  • Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (1966’da)
  • Türkçe Sözlük.

KAYNAKÇA: Arslan Tekin / Edebiyatımızda İsimler ve Terimler (2. bas. 1999’da), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006’da ve 2007’de), Türkiye Kültür ve Sanat 2008 Yıllığı (2008’de), “Hasan Eren’in Yazıları”, Hasan Eren Armağanı, Ankara 2000’de, s. 3-31; Hamza Zülfikar, “Hocam Prof. Dr. Hasan Eren”, a.e., s. 32-47; a.mlf., “Türklük Bilgisi Çalışmalarının Başbilgini Hasan Eren”, TDl., sy. 667 (2007’de), s. 279-282; Kayahan Erimer, “Prof. Dr. Hasan Eren”, a.e., sy. 210 (1969’da), s. 808-809; Şükrü Halûk Akalın, “Hasan Eren’in Ardından: Bir Âlimin Ölümü”, a.e., sy. 667 (2007’de), s. 267-273; Mustafa Öner, “Prof. Dr. Hasan Eren’in Ardından”, a.e., sy. 667 (2007’de), s. 283-291.

 

Paylaş