HAYATI

Şair, araştırmacı yazar ve çevirmen. 1 Aralık 1957’de İzmit’te dünyaya geldi. Bazı yapıtlarını Hasan Bedri, Sadık Ekinci ve Kemal Erdem imzaları ile kaleme aldı. Zeliha Hanım ile esnaf Hüseyin Akay’ın oğludur.

Ortaöğrenimini İzmit’te tamamlayan Hasan Akay, önce Yüksek İslam Enstitüsü’nde, daha sonra da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenim gördü. 1989’da Cenap Şahabettin üzerine kaleme aldığı tez çalışması ile doktora eğitimini tamamladı. 1992’den bu yana Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Bölümü’nde öğretim görevlisidir.

Hasan Akay’ın ilk yazısı “Çobanlık Sanatı” 1973’te Kaynaklara Dönüş dergisinde yayımlandı. Sonraki yıllarda yazı ve şiirleri İlmi Araştırmalar, Türk Dünyası İncelemeleri, Dergah, Türk Dili, Gösteri ve Nar gibi pek çok dergide yer aldı. Hasan Akay, bir süre Milli Gazete’de sanat sayfası hazırladı. Sedir dergisinin yazı işleri müdürlüğü görevini yürüttü.

Türkiye Yazarlar Birliği üyesi olan Hasan Akay, 1983’te Suffe Şiir Ödülün; 1998’de “Edebi Tenkit” dalında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülün sahibi oldu. Akay, ayrıca 2005’te “Bir Şiiri İnceleme” dalında Homeros Şiir İnceleme Ödülüne; 2015’te ise “Deneme” dalında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülüne layık görüldü.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME:

 • Fatih’ten Günümüze Şairlerin Gözüyle İstanbul, 2 cilt, İşaret Yay., İstanbul l997
 • Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Yeni Fikirler, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1998
 • Cenab Şahabeddin, Timaş Yayınevi, İstanbul 1998 (3.b., Şule Yay.2015)
 • Tevfik Fikret, Timaş Yayınevi, İstanbul 1998 (3.b., Şule Yay.2015)
 • Servet-i Fünûn’un Şiir Estetiği, Kitabevi Yayınları, İstanbul l998; Evrâk-ı Eyyâm (Cenab Şahabeddin), Timaş Yayınevi
 • İstanbul l998; Cenab Şahabeddin’in Şiirleri Üzerinde Stilistik Bir Araştırma, Kitabevi Yayınları l998
 • Şiiri Yeniden Okumak/Bir Yapı çözümleme Girişimi, Kitabevi Yayınları 2003 (3.b., Şule Yay.2016
 •  Rübâb-ı Şikeste/Tevfik Fikret (A.Uçman’la) Çağrı Yayınları 2005
 • Cumhuriyet Dönemi Şiirimizin Altın Sayfaları (S.Umran’la), 2006
 • Kare-Deniz/Behçet Necatigil’in Şiiri Üzerine, 3F Yayınevi 2006
 • Şiir Alâmetleri, 3F Yayınevi, İstanbul 2006
 • Mevlânâ’nın Dayanılmaz Davetine Katılmak/Hammer, Rückert, Schimmel Alımlamasıyla Mevlânâ (İ.Öztürk’le), 3F Ya y., İst. Kasım 2007
 • Doğrandıkça Artan Ekmek/Şiir İncelemeleri, Akademik Kitaplar Yay., İstanbul, 2008
 • Şiire Yeniden Bakmak/Bir Yapı çözümleme Girişimi, Akademik Kitaplar Yay., 2009 (3.b., Şule Yay.2016)
 • İstiklâl Marşı İstikbâl Marşı-41 Dize 41 Yorum (F.Andı ile) Hat Yayınları, 2010
 • Hiç Ferahlığı, Hat Yayınları, İstanbul, Ekim 2011
 • Ehlidildeniz, Şule Yayınları, İstanbul Mart 2015
 • Anlamın Çağrısı, Şule Yayınları, Ekim 2017
 • Yeni Türk Edebiyatında Amentüler, Şule yay., İstanbul Temmuz 2018.

ŞİİR:

 • Gökkuşağı Alnım (1983)
 • Ay Dervişleri (1992)
 • Savaş Görmüş Çocukların Şiiri (1993)

SÖZLÜK-ANTOLOJİ

 • İslâmî Terimler Sözlüğü (1991)
 • Şaheserler Antolojisi (S. Umran’la. 1994)
 • Şaheser Çocuk Şiirleri Antolojisi (S. Umran’la 1995)
 • Fatih’ ten Günümüze Şairlerin Diliyle İstanbul (1997)

ÇEVİRİ

 • Tevbekârlar (M. Lebib el Buhi’den. 1979)
 • Uzun Yol (Necib el Kiylani’den, 1984)
 • Sokaktakiler (Necib Mahfuz’dan, 1989)

KAYNAKÇA:  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013)

 

Paylaş