HAYATI

1919 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Kadriye Hanım ile memur Niyazi Yağcıoğlu’nun oğludur. İzmir Necatibey İlkokulunu, Kızılçullu Amerikan Kolejini ve İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. 1944 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra bir süre Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Sinoloji Bölümü’nden mezun oldu. Uzun yıllar Zonguldak, Eskişehir, Ankara, Urfa, Sivas, Gaziantep ve Bolu’da çeşitli ortaokul ve liselerde Türkçe, edebiyat ve İngilizce öğretmenliğinin yanı sıra yöneticilik de yaptı. Ardından Ankara Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. Dünya gazetesinde “Edebiyat Dünyası” başlığı altında kitap tanıtım yazıları kaleme aldı. Sivas’ta bir arkadaşı ile birlikte Sivas Sanatseverler Derneği’ni kurdu.

Halim Yağcıoğlu’nun ilk şiiri 1934 yılında Gündüz dergisinde yayımlandı. Daha sonra eserleri Ülkü, Doğu (Zonguldak), Kaynak, Dost, Edebiyat Dünyası, Fikirler, Seçilmiş Hikayeler, Çağrı, Türk Dili ve Varlık dergilerinde yer buldu. Yağcıoğlu, ilk dönem (Ülkü ve Doğu dergilerinde yayımlanan) şiirlerinde halk geleneğine yaslanan bir şiir anlayışı ve tarzında hece ölçüsünü kullanarak ürünler ortaya koydu. 1954 yılından sonra kaleme aldığı yapıtlarında ise Yeni Şiir akımının getirdiği anlatım olanaklarından yararlanan toplumcu bir şiir anlayışına yöneldiği görüldü.

Bazan sana lâyık evlâtlar olamadık

Seni gönülden duyamadık

Taşını toprağını işleyemedik’

Sorma bu gerilik Bu uyku niye

Affet bizi affet bizi Türkiye

Askerleri gördüm karlar altında

Nöbet bekleyen Teğmenleri gördüm ölümlere göğüs geren

Dokuz çocuklu babalar gördüm

Kalbi gibi sofrası bütün yurda açık

Doktorlar mühendisler gördüm

Ramanları delip geçen

Senin bağrından dinecek ağrılarım

Kemiklerim senin koynunda çözülecek

 Bedenim zerre zerre Aziz toprağında dağılacak

Ah Türkiyem Evim saadetim mezarım

Çocuklarım çocuklarım Senin destanını söyleyecek

Ekmeğim suyum hayatım

Her şeyim sensin

Türkiyem Türkiyem ana toprak

Şehit kanlarıyla yıkanmış

Düşman ateşiyle yanmış

Atalar mirası bayrak (Halim Yağcıoğlu,  Türkiyem Türkiyem Ana Toprak adlı şiirinden)

ESERLERİ

ŞİİR: Samanyolu (1942), Anzelha (1955), Kasım Rüzgârı (1955), Beyaz Güller (1964), Destan Türk-Mustafa Kemaller Tükenmez (1973), Altın Günlerin Eşiğinde (1976).

DİĞER ESERLERİ: Afyon Yalayan Çocuk (oyun, 1964), Takla Göz Takla Kulak (derleme, 1962), Burası Sınır Şehri Gaziantep, Al Gelinciğin Masalı, Öğretmen Şiirleri Antolojisi (1965), Türk Kadın Şairleri Antolojisi (1966), Atatürk’ten Son Mektup (1985).

Paylaş