HAYATI

Şair. 5 Ocak 1921’de Balıkesir’e bağlı Havran ilçesinde dünyaya geldi. 17 Ocak 2004’te Ankara’da yaşama veda etti. Havran’da Ali Çetinkaya İlkokulu ve Edremit Ortaokulu’nu bitirdikten sonra başladığı Balıkesir Lisesi’ndeki öğrenimini babasının ölümü nedeni ile yarıda bıraktı.

Havran’da bir süre ticaretle uğraşan Halil Soyuer, askerlikten sonra Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Teknik Öğretim Müsteşarlığı’nda çalıştı. 1947’de kapatılıncaya kadar Ankara Halkevi’nin dil-edebiyat kolu başkanlığı görevini yürüttü. Halil Soyuer, 1958’de memurluktan istifa etti ve gazetecilik yapmaya başladı. Ankara’da yayımlanan pek çok siyasi gazetede (Memleket, Hakikat, Devrim, Medeniyet, Halkçı, Telgraf, Yeni Ulus, Adalet) muhabirlik, istihbarat şefliği, yazı işleri müdürlüğü ve köşe yazarlığı yaptı. Ankara’da Çaba adında aylık bir sanat gazetesini yayımladı. 1982’de Adalet gazetesinde kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Halil Soyuer, İLESAM üyesiydi.

Halil Soyuer’in ilk şiiri 1938’de lise dergisi Alkım’da yayımlandı. Sonraki yıllarda şiir ve yazıları Yedigün, Çınaraltı ve Ülkü gibi dergilerde yer aldı. Şiirlerinde aşk, ölüm ve yurt sevgisi temalarını işledi. Soyuer, aşık tarzı şiir geleneğini sürdürdü ve şiirlerinde eski ve çağdaş pek çok halk şiirinin etki ve havalarını sezdirdi. Soyuer, ayrıca aruz ölçüsüyle şiirler de yazdı. Şiirlerinden pek çoğu İngilizce, Fransızca ve Farsçaya çevrildi. Şiirlerinden bazıları ise pek çok ünlü bestekar tarafından bestelendi. Defne dergisi için kaleme aldığı “Şair Dostlarım” adlı köşesindeki yazıları edebiyat tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Halil Soyuer’in adı ölümünden sonra Havran’da bir caddeye verildi.

Nihad Sami Banarlı, Halil Soyuer hakkında şu değerlendirmyi yapar: “Elli yıldır değişmeyen ve her geçen gün giderek artan bir hayranlık ve gıpta ile şiirlerini okumaktan nadir görülen taze bir heyecan duyarım…” (Yılmaz Karakoyunlu) “Halil Soyuer’in söyleyişteki dikkate değer meziyeti, yerli, millî ve tarihi söyleyişte yeni hayatın olayları, heyecanları ve esprileriyle yüklü yeni bir çeşni verebilmesidir. Halil Soyuer’in şiirleri, doğrudan doğruya Anadolu’nun bağrından fışkıran bir millî şiir realitesinin müjdelerinden biridir..”

ESERLERİ

ŞİİR:

 • Liman (yay. haz. Hüseyin Yurdabak, 1950)
 • Kin (1952)
 • Aylak İnsanlar Kenti (1965)
 • Kör Kuyu (1970)
 • Akşamüstü (1975)
 • Gönül Dağları (1990)
 • Sonbahar Çiçekleri (1991)
 • Sorma Hiç (1993)
 • Zaman Akıp Gidiyor (anılar, şiirler, 1994)
 • Sevgi Çiçekleri (1996)
 • Sevgi Burcu (1997)
 • Kader Faslı (1997)
 • Yürektir Sevginin Vatanı (1998)
 • Sevgi Bende Hiç İzine
 • Çıkmadı (1999)
 • Sevgi Seli (2000)
 • Sevgi Bağları (2001)
 • Bakış Mektubu (2002).

ANI-SEÇKİ:

 • Anılarla Şairler Albümü (1982)
 • Şair Dostlarım (2004).

ARAŞTIRMA:

 • Ankara Kabadayıları (1995)

KAYNAKÇA: Gültekin Samanoğlu / Liman (Hisar, sayı: 4, Haziran 1950), Hüseyin Yurdabak / Halil Soyuer’in Şiirleri (1950), Ayhan İnal / Halil Soyuer, Hayatı ve Şiirleri (1981), TDE Ansiklopedisi (c. 8, 1976-98), Seyit Kemal Karaalioğlu / Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü (1982), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Mustafa Ceylan / Halil Soyuer / Hayatı-Sanatı-Eserleri (2000), TBE Ansiklopedisi (2001),  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013)

Paylaş