HAYATI

Şair ve öykü yazarı. 1 Ocak 1957 günü Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Ardıç köyünde dünyaya geldi. Gülhanım Hanım ile işçi Mehmet Özcan’ın oğludur.

İlkokulu Ardıç Köyü İlkokulu’nda okuyan Halil İbrahim Özcan, ortaokul ve liseyi Kayseri’de tamamladı. 1978’de Kayseri Eğitim Enstitüsü’nden mezun oldu. Ardından bir süre ilkokul öğretmeni olarak çalıştı. 12 Eylül Darbesi ile birlikte yurtdışına kaçmak durumunda kaldı. Bu süreçte Suriye ve Lübnan’da yaşadı. 1981’de Türkiye’ye döndükten sonra Ceza Kanunu’nun 146. Maddesinden hüküm giyerek 1981-91 yılları arasında çeşitli hapishanelerde yattı. 1992’de Fehmi Uzal ile birlikte hazırladıkları “Cezaevi Şiir Antolojisi” adlı eseri henüz basım aşamasındayken DGM tarafından toplatıldı.

Halil İbrahim Özcan’ın ilk öyküsü 1988’de Yaba-Öykü dergisinde yayımlandı. Sonraki yıllarda şiir ve öyküleri Edebiyat Dostları, Sombahar, Varlık, Papirüs, Defter ve Öküz gibi pek çok dergide yer aldı. Şiirlerinden bazıları İngilizce, Arapça ve Farsça’ya çevrildi. Özcan’ın bazı öyküleri İngilizce ve Arapça’ya dillerine çevrildi. Halil İbrahim Özcan, şiir ve öykülerinde yaşanmış acıların, kırıklıkların, ihanetlerin özelliklerini şizofrenik bir dil ile anlattı. “Şaşırtıcı imgeler ve özgün eğretilemelerle oluşturduğu” şiirlerinde “zaman, uzam, nesne ilişkisindeki o tanımlaması güç boyuta etik bir mecra gönderdiği belirtildi (C. Oğuz). Özcan’ın öyküleri ise Y. Eradam tarafından “ dil ve biçem düzeyinde boğuntu ve tükeniş” olduğu dile getirildi.

Türkiye Yazarlar Sendikası ve Edebiyatçılar Derneği üyesi olan Halil İbrahim Özcan, halen Uluslararası PEN Türkiye Merkezi, Hapisteki Yazarlar Komitesi Başkanlığı’nı yürütüyor. Özcan, “Kırık Zar” adlı şiiri ile 1997’de Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü’nün sahibi oldu.

ESERLERİ

ANTOLOJİ:

  • 1980-1990 Cezaevi Şiirleri Antolojisi (F. Uzal ile, 1992)

ÖYKÜ:

  • Randevu Hazırlığı (1993)

ŞİİR:

  • Kırık Zar (1997)
  • Yüzünü Temiz Tut Ölüm Her An Gelebilir (2000)

ROMAN:

  • Ejderha Yılları (2001).

KAYNAKÇA:  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013), Feridun Andaç / Edebiyatımızın Yol Haritası (2000), Bayram Balcı / Ejderha Yılları / Halil İbrahim Özcan (Cumhuriyet Kitap, 1.11.2001), Yüzünü Temiz Tut Ecel Her  An Gelebilir (Virgül, Ocak 2001), Halil İbrahim Özcan’la “Ejderha Yılları” Üzerine (Cumhuriyet Kitap, 15.11.2001), Karşılamalar – “Ejderha Yılları” (Cumhuriyet Kitap, 5.12.2002)

 

Paylaş