HAYATI

1901 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 10 Haziran 1984 günü İstanbul’da hayatını kaybetti. Kerkük mutasarrafı, Fedakaran-ı Millet Cemiyeti başkanı ve gazeteci Abdullah Kazımı ile Ayşe Nazlı Zorlu Hanım’ın kızıdır. Roman yazarı Emine Işınsu’nun annesi, eğitimci-yazar İsmet Kür’ün kız kardeşi ve yine roman yazarı Pınar Kür’ün teyzesidir.

İlköğrenimini Kerkük’te çeşitli hocalardan aldığı özel dersler ile tamamladı. Erenköy Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra, bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Şubesi’ne devam etti. Sınavla öğretmenlik hakkını kazandı ve öğretmenlik hayatına Edirne Kız Öğretmen Okulu’nda başladı. Anadolu’nun çeşitli illerinde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 1957 yılında Ankara Kız Teknik Öğretmen Okulu’ndan kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Çocuk Esirgeme, Yardımseverler, Kadınlar Birliği ve Eski Muharipler derneklerinde üye olarak, Türk Anneler Derneği’nde genel başkan olarak görev yaptı.

Halide Nusret Zorlutuna edebiyat hayatına henüz lise öğrencisiyken Ahmet Halit Yaşaroğlu’nun çıkardığı Talebe Defteri adlı öğrenci dergisine “Ağlayan Kahkahalar” adlı yazısı ile girdi. İlk şiir ve yazıları mütareke yıllarından başlayarak Milli Mecmua’da yayımlayan yazar daha sonra Çınaraltı, Kadınlar Dünyası, Türk Kadını, Çağrı, Hilal, Defne, Salon Mecmuası, Aydabir, Hisar dergilerinde ve Vakit, Zafer, Kudret, Haber, Yeni İstanbul, Sabah ile Hürriyet gazetelerinde yazmaya devam etti.

Şairin 50. sanat yılı dolayısıyla yapılan törende söyledikleri sanat görüşünü vermesi açısından önem taşımaktadır: “Kalemimi 50 yıldan beri karınca kaderince milletimin hayrına kullanmaya çalıştım. Bunda ne derece başarılı olduğumu bilemiyorum, ama memleket zararına tek satır yazmamış olmamın inanç ve sevinci içindeyim”.

İstemihan Talay, Halide Nusret Zorlutuna hakkında şu değerlendirmeyi yapar: “Halide Nusret’te vatan sevgisi uzak ve yabancı bir romantizmden çok ötedir. O, bir taraftan muzaffer ve gurur dolu yeni Türkiye’nin coşkusunu ve özgüvenini yaşar, fakat bir taraftan da özellikle İkinci Dünya Savaşı Anadolusu’nun bitkin ve fakir gerçeğini dile getirir. Devirleri, coğrafyaları, zaferleri ve acıları o duru Türkçesiyle anlatırken, pek az insana nasip olacak geniş ufukların şahididir. Eşiyle birlikte seçtikleri soyadları “Zorlutuna” bile bu genişliği anlatır: Aziz Paşa’nın doğum yeri Diliorman’ın Tunası ile Halide Nusret’in Erzurumu’nun Zorluoğulları’nı yaşatan Zorlu’su… Bütün bu zaman ve coğrafya ülkeleri, tasavvuf, inanç, klâsik edebiyatın olgunluğu ve âhengine dayanan Türkçe, hece veznine dökülür”.

ESERLERİ

ROMAN: Küller (1921), Sisli Geceler (1922), Gülün Babası Kim (1933), Aşk ve Zafer (1964), Altın Karanl ler (anı-roman, 1965), Büyükanne (1971), Bir Devrin Romanı (otobiyograk roman, 1973), Aydınlık Kapı (1974).

MEKTUP: Hanım Mektupları (1923). ŞİİR: Geceden Taşan Dertler (1930), Yayla Türküsü (1943), Yurdumun Dört Bucağı (1950), Ellerim Bomboş (1967).

HİKÂYE: Beyaz Selvi (1945).

ANI: Benim Küçük Dostlarım (1976)

Paylaş