HAYATI

Yazar ve çevirmen. 27 Ağustos 1940 günü Eskişehir’de dünyaya geldi. Terzi Nazmiye Hanım ile Devlet Demiryolları müfettişi İ. Necip Metiner’in kızı, Prof. Dr. Ülker Doğru’nun kız kardeşi, Prof. Dr. Kemal Aytaç’ın ise eşidir. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Daha sonra başladığı Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı ile Latin Dili bölümlerinden 1962 yılında mezun oldu. Aynı bölümde profesörlüğe yükselen Gürsel Aytaç, uzun yıllar bu bölümün bölüm başkanlığı görevini yürüttü. 1992’den sonra Gündoğan  edebiyat dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. Ankara Radyosu için “Bir Yazar Yetişiyor” ve “Edebiyatta Yeni Yayınlar” adlı programları hazırladı. Yazar, yaşamını halen Ankara’da sürdürmektedir.

Ataç Gürsel’in ilk yazısı DTCF Dergisinde yayımlandı. Daha sonra eleştiri ve inceleme yazıları 1980 yılından itibaren Yazko Edebiyat, Çağdaş Eleştiri, Cumhuriyet Kitap, Gündoğan Edebiyat ve Gösteri gibi pek çok dergide yer aldı.

IVG (Uluslararası Germanistler Birliği), Edebiyatçılar Derneği ve PEN Yazarlar Derneği üyesi olan Gürsel Aytaç, 1992’de Avusturya Kültür ve Eğitim Bakanlığı Çeviri Ödülünün sahibi oldu.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME:

 • Die Glückseligkeit in Wielands “Geschichte des Agathon” (1971)
 • Thomas Mann’ın “Der Zauderberg” ve “Lotte in Weimar” Romanlarındaki Edebî Kişiliği (1972)
 • Yeni Alman Edebiyatı Tarihi (1973)
 • Romancı Yönüyle Heinrich Böll (1975)
 • Çağdaş Alman Edebiyatı Tarihi (1978)
 • Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler (1990)
 • Edebiyat Yazıları I  (1990)
 • Edebiyat Yazıları II (1991)
 • Edebiyat Yazıları III (1995)
 • Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi (1997)
 • Genel Edebiyat Bilimi (1999)
 • Edebiyat Dünyası (2000)
 • Edebiyat Yazıları 1995-2000 (2001)
 • Edebiyat ve Medya (2002)
 • Edebiyat ve Kültür (2005).

DERLEME:

 • Denemeler Seçkisi (1990)
 • Öykü Seçkisi (1991)
 • Mektup Seçkisi (1992)
 • Gezi Notları Seçkisi (1994)
 • Doğumunun 350 Yılında Goethe (1999)
 • Çağdaş Dünya Edebiyatı Çeviri Seçkisi (1999).

ÇEVİRİ:

 • Babil’e Bir Melek İniyor (Friedrich Dürrenmatt’dan, 1981)
 • Goethe Der ki (1982)
 • Geçişler (Barbara Frischmuth’dan, 1987)
 • Nemrut Dağında, İlahlar Arasında (Eleonore Dörner’den, 1987)
 • Pembe ve Avrupalılar (Barbara Frischmuth’dan, 1987)
 •  İnsan Nedir ki… (Max Frisch’ten, 1990)
 • Güneşte Gölgenin Yokoluşu (Barbara Frischmuth’dan, 1990)
 • Klara’nın İzinde (Elisabeth Hauer’den, 1990)
 • Dünya Fikir Mimarları (Stefan Zweig’ten, 1991)
 • Lotte Weimar’da (Thomas Mann’dan, 1992)
 • Montauk (Max Frisch’ten, 1994)
 • Yeni Bir Eve Taşınırken, Bozkır Kurdu’nun Düş Yolculukları (Herman Hesse’den, 1994)
 • Max Frisch’in Gezileri (Max Frisch’ten, 1996)
 • Konularım (Friedrich Dürrenmatt’dan, 1996)
 • Babil Kulesi (Friedrich Dürrenmatt’dan, 1998)
 • Büyülü Dağ (Thomas Mann’dan, 1998)
 • Goethe Der ki… (Wolfgang von Goethe’nin yapıtlarından seçilen özlü sözler; çev. ve der., 2001)
 •  İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup (Friedrich Schiller’den, 2001)
 • Yazılmamış Beş Kitap İçin Beş Önsöz (Friedrich Nietzsche’den, 2003)
 • Öğretim Kurumlarımızın Geleceği Üzerine (Friedrich Nietzsche’den, 2003)
 • Alman Romantizmi (Ricarda Huch’dan, 2004).

KAYNAKÇA: Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Fatih Tepebaşılı / Genel Edebiyat Bilimi (Dergâh, Mayıs 2001)

Paylaş