HAYATI

Şair. 2 Kasım 1927’de Konya’da dünyaya geldi. 11 Nisan 2003 günü İstanbul’da yaşama veda etti. Asıl adı Gültekin Samancı.. Havva Vesile Hanım ile Fehmi Samancı’nın oğludur.

1947 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ni bitiren Gültekin Samanoğlu, 1949’da Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1959 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’nde donatım subayı olarak görev yaptı. Daha sonra Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nde görev yapmaya başladı. 1960’da İç Basın müdürü, 1961’de Basın İlan Kurumu yönetim kurulu üyesi 1967’de genel müdür yardımcısı, 1973 yılında ise genel müdür oldu. 1988-96 yılları arasında TRT yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Kurucuları arasında yer aldığı Hisar dergisinin bir süre yöneticilik görevini üstlendi.

Gültekin Samanoğlu’nun  ilk şiiri ” O Kadın” 1946 yılında Çınaraltı dergisinde yayımlandı. Daha sonra ürünleri Çınaraltı, Hisar, Türk Yurdu, Çağrı, Türk Edebiyatı, Milli Kültür ve Türk Dili gibi pek çok dergide yer aldı. Samanolu’nun, “Gözaltındakiler” adlı şiiri 1995 yılında TRT’de gösterildi.

Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Gültekin’in şiirleri de Hisar’la birlikte geli şip olgunlaştılar. Daha güzel, daha sağlam mısralar yazdı. Vezni, kayeyi bırakmadan yeni şe killer aradı. İlk sayıda, bir evvelki kıt’anın son kelimeleri bir sonraki kıt’anın başında tekrarlanan değişik şekilli bir şiiri çıkmıştı. (…) Fakat, iyi etti de bu tarzı sık sık denemeye kalkmadı. O zaman monotonluktan kurtulması imkânsız olurdu, şüphesiz Gültekin de bunu düşünmüştür. “Bütün gerçek sanatkârlar gibi, ince ruhlu, hassas yaratılışlı olan şairin eserlerinde şiirin ezelî ve ebedî mevzularını (gurbeti, aşkı, tabia tı) bir iç ürpermesi halinde hissetmekteyiz. (…)”

Türk Ocağı, Türk Dil Kurumu, Türk Edebiyatı Vakfı, Konya Kültür ve Turizm Vakfı, Aydınlar Ocağı, Basın Konseyi ve İLESAM üyesi olan Gültekin Samanoğlu, Basın Şeref Kartı sahibiydi. Samancıoğlu, “Uzun Varan Gölge” ile 1983’te Konya Kültür ve Turizm Vakfı “En İyi Kültür ve Sanat Eseri” ödülü, 1987’de Anadolu Basınına Hizmet Ödülü ile 1988’de Son Kırk Yılın En Başarılı Gazetecisi Ödülünün sahibi oldu.

ESERLERİ:

ŞİİR:

  • Alacakaranlık (1970)
  • Uzun Vuran Gölge (1983)

İNCELEME:

  • Cahit Sıtkı Tarancı (1971)
  • Kemalettin Kâmi Kamu – Hayatı Sanatı ve Şiirleri (1986)

KAYNAKÇA: TDE Ansiklopedisi (c. 7, 1976-98), Seyit Kemal Karaalioğlu / Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü (1982), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009)

Paylaş