HAYATI

Yazar, şair ve çevirmen. 31 Mayıs 1951 günü Konya’ya bağlı Kongul Köyü’nde dünyaya geldi. Asıl adı Gültekin Özkan. Anakız Hanım ile seyyar kitapçı Mehmed Vehbi Özkan’ın oğludur. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da ve Akşehir’de tamamlayan Güntekin Emre, ardından Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1974 yılında mezun oldu. Daha sonra Sol Yayınları’nda düzeltmenlik, Milli Kütüphane’de memurluk yaptı. 1980 yılında Almanya’ya yerleşti; burada öğretmen olarak çalıştı. SFB Radyosu’nun Türkçe yayınlar bölümünde dokuz yıl çocuk programları hazırladı. Berlin’de önce Parantez, sonra da Şiir-lik dergilerinin yayın yönetmenliği görevlerini üstlendi.  Emre, yaşamını halen Berlin’de sürdürmektedir.

Gültekin Emre’nin ilk şiiri “Sevginin Öyküsü” 1977 yılında Türkiye Yazıları dergisinde yayımlandı. Daha sonra yazı ve şiirleri Varlık, Gösteri, Yeni Düşün, Broy, Sombahar, Milliyet Sanat, Adam Sanat, Cumhuriyet Kitap ve Yaşasın Edebiyat gibi pek çok dergide yer aldı. Ahmet Telli, Güntekin Emre’yi “1970 kuşağı içinde “ince duyarlılıkların, sessiz direnmelerin şairi” olarak tanımladı. Adnan Binyazar ise Emre hakkında: “Yoğun imgelerle biçimlenen, bir şiirin yaratıcısı olarak Emre, şiirini başkasına söyler gibi değildir; onun şiiri, kendi iç dünyasını, yaşadığı geçmiş olayları başkasına söyler gibi değildir; onun şiiri, kendi iç dünyasını, yaşadığı geçmiş olayları yansıtan ezgisel bir mırıldanıştır” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Yazarlar Sendikası, Edebiyatçılar Derneği ve Alman Yazarlar Sendikası üyesi olan Gültekin Emre, “Düşkuyusu” adlı şiir ile 1991’de Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü’nün sahibi oldu. Emre, ayrıca “Taşı Sula” adlı yapıtı ile de 1996’da Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’nü aldı.

ESERLERİ

ŞİİR:

 • Kurşunî Bir Siperde (1980)
 • Bizsiz Gibi (1983)
 • Gece Düşleri (1985, Frankfurt)
 • Aşk ve Minyatürler (1989, Almancası 1991, Berlin)
 • Düşkuyusu (1990)
 • Siyaha Elveda (1993)
 • Taşı Sula (1998)
 • Kanun Hükmünde Şiir (1999)
 • Melez (seçme şiirler, 2004)

ARAŞTIRMA:

 • 300 Jahre und Türken der Spree (Berlin, 1983)

DERLEME-SEÇKİ:

 • Liebe und Minyaturen (Berlin, 1991)
 • Yarım Damla / Almanya’daki Türk Şiiri (1993)
 • Türk Edebiyatında Berlin (2003)
 • Yol Yolculuk Şiirleri Antolojisi (2006)

ÇEVİRİ:

 • 150.000.000 (destan, Mayakovski’den, 1977)
 • Türkiye Cumhuriyeti I (1979)
 • Ressamın Şiirleri (Herman Hesse’ten, 1994)
 • Roma Ağıtları (Goethe’den, 1993)
 • Şiirler (A. Tarkovski’den, 1999)

KAYNAKÇA: Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (19. bas, 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999)

 

Paylaş