HAYATI

1914 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 8 Mart 1977 günü İstanbul’da hayatını kaybetti. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra 1940’da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1946 yılından itibaren iç hastalıkları uzmanı olarak İstanbul’da serbest hekim olarak çalıştı. İki kez askere alındı. 1954-1959 yılları arasında ABD’de psikiyatri eğitimi aldı; Fransa’da psikiyatri alanında yapılan çalışmalara katılan Fikret Ürgüp, şizofreni ile ilgili bir monografi kaleme aldı. Sait Faik Abasıyanık’ın yakın dostu ve doktoru olan yazar, 1950-1953 ve 1968 yıllarından resim sergileri açtı. Kabri Çengelköy Mezarlığı’ndadır.

Fikret Ürgüp, 1951’den itibaren özellikle Yeditepe dergisinde yayımladığı şiir, öykü ve denemeleri ile adından söz ettirdi. Daha sonra eserleri Celal Sılay tarafından çıkarılan Yeni İnsan ve Varlık dergilerinde yer buldu. 1968-1973 yılları arasında tutmuş olduğu günlükleri ise ölümünden sonra kitaplaştırıldı.

Yalnızlık ve yabancılaşma temalarına ağırlık verdiği öykülerinde olaylara ve insanlara derinlemesine gözlemler ve ekspresyonist algılar ile bir “ruh heykeltıraşı” gibi eğilen Fikret Ürgüp, “Kısa Lodos Hikayeleri” adlı eserinin önsözünde öykü anlayışını şu sözler ile dile getirdi: “Kısa hikaye, bir yaşantı parçasını, yontup kırparak, biçim vererek okutmak ve başkalarına da yaşatmaktır.”

“Dr. Fikret Ürgüp, çağımız insanının yalnızlıklarını, geçerlikteki değerlere karşı yabancılaşmasını simgeleyen. mecazlı, alegorili ve özgün hikayeler yazdı (…) Van adlı eseri ile ilgili: “Otuz kısa hikaye var kitapta. Sık mecazlar, alegoriler dokusu; olayları değil, izlenim ve atmosferleri belirliyor. Hepsine çağımız insanının bunalım ve yalnızlıklarını, geçerlikteki değerlere yabancılaşmasını duyuran birer deneme, Franz Kafka esprisini güzel özümlemiş birer düzyazı şiir gözü ile de bakabiliriz. Ürgüp karakteristiği en belirgin çizgileriyle “Yolculuk”, “Van”, “Orada” “Tenis Topu”, “Hatırlayış” vb. örneklerinde açıkça görülür.” (Behçet Necatigil).

 

“İnsan psikolojisi konusundaki derin bilgisiyle, tüm öykü evrenini kuşatmaya hazır duran görünen Fikret Ürgüp, sözcüklerle lastik bir topla oynar gibi oynayarak, aşina olunan tüm kurgu biçimlerini parçalayarak, muhayyelin sınırlarını zorlayarak kurmuştur az sayıdaki öykülerini.” (Ömer Lekesiz)

ESERLERİ

MONOGRAFİ: Şizofreni (1964’te).

ÖYKÜ: Van (1966’da), Kısa Lodos Hikâyeleri (1968’de).

GÜNLÜK: Dosdoğru Günlük (yayına hazırlayanlar: Meltem Vardar – Levent Yılmaz, 1995’te).

ÇEVİRİ: Kaçak (1941’de) – Şehvete Düşkün (1945’de) (W.S. Maugham’dan, N. Sander ile birlikte).

Paylaş