1918 yılında Söğüt’te dünyaya geldi. 25 Şubat 1970’de Ankara’da hayatını kaybetti. 1938’de Ankara Erkek Lisesi’ni bitirdi. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nde ve Ticaret Bakanlığı’nda memur olarak çalıştı. 1951’de Ticaret Bakanlığı’ndaki görevinden ayrılarak gazeteciliğe başladı. Ankara Ajansı ve Hürses gazetelerinde muhabir olarak çalıştı. 1953’te üç ortakla birlikte Ankara Telgraf’ı 1960’ta Kudret gazetesini çıkardı. 1966’da Kudret’in yayımına son verdikten sonra matbaacılıkla uğraştı. Ankara Telgraf Basımevi’ni işletmeye başladı.

İlk şiiri “Rizeli Ali’nin Hikayesi” 1939’da Dikmen dergisinde yayımlandı. Daha sonra Yeni Edebiyat, İnkılapçı Gençlik, Servetifünun-Uyanış, Varlık, Ses, Yürüyüş, Yurt ve Dünya, Harman, Yaratış, Gün, Meydan, Edebiyat Dünyası, XX. Asır, Yeni Sanat, Yeditepe, Pazar Postası, Seçilmiş Hikayeler, Dost, Yön gibi çok sayıda dergide şiirlerini yayımlamayı aralıklarla sürdürdü.

İlk ürünlerinde halkın gündelik yaşamını, sıkıntılarını, sorunlarını sade, içtenlikli bir söyleyiş havası ile eleştirdi. İkinci Dünya Savaşı’nda kaleme aldığı şiirlerinde savaş, barış, işsizlik ve yoksulluk gibi konular belirginleşti. Giderek ala aldığı konular çeşitlendi ve bu arada öyküler de yazdı. Son şiirleri Yön dergisinde yayımlandı. Lirizmi göz ardı etmeden, gerçekçi ve toplumcu bir anlayışla insanlığı daha iyiye ve güzele taşımayı amaçlayan şiirler yazdı. “Yaşamın, insanın ve doğanın türküsünü ince bir lirizm içinde ama tok bir sesle söyledi” (Özkırımlı). “Büyük bir ustalık çizgisine erişemese bile, her zaman belli bir başarı düzeyinin altına düşmeyen, barışsever, insancıl, yerli havasıyla yeni şiirimizin geçirdiği aşamalar içinde kendine özgü bir yeri oldu” (Kurdakul). Ölümünden sonra tüm şiirleri bir kitaba toplanarak yayımlandı.

ESERLERİ: Sulha Selâm (1941), 1943 (savaş şiirleri, Suat Taşer ile, 1943), Alaca Karanlık (Seçilmiş Hikâyeler dergisi, 1951), Mavi Gözyaşları (İ. Göktürk ile, 1970), Şiirler (tüm şiirleri, 1972).

Paylaş