HAYATI

1912 yılında Çanakkale’de dünyaya geldi. 12 Mayıs 2005 günü İstanbul’da hayatını kaybetti. Şadan Fahir ve Ragıp Pigar imzalarını da kullandı. Faika Hanım ile eczacı-kimyager Ali Ragıp Bey’in oğludur. 1931 yılında yatılı olarak okuduğu İzmir Muallim Mektebi’ni bitirdi. 1932-1945 yılları arasında Aydın’da öğretmenlik yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlar Dairesi’nin çeşitli kademelerinde görev aldı. İki yıllık kütüphanecilik kursundan sonra Bakanlık Arşiv Kütüphanesi’ni kurdu. Uzun yıllar Size ve Defne dergilerini yönetti.

Ferit Ragıp Tuncor, eserlerini İlköğretim, Varlık, Kadın, Ülkücü Öğretmen, Çağır, Çağrı, Milli Kültür, Erciyes, Türk Edebiyatı, Türk Folklor Araştırmaları ve Eğitim Hareketleri dergilerinde yayımladı. Şiir, roman, öykü, piyes, araştırma, derleme türlerinde çocuklar için elliye yakın kitap kaleme aldı. Halid Ziya Uşaklıgil, R. H. Karay’ın kitaplaşmamış bazı kitaplarını ve Ziya Gökalp’in makalelerini yayıma hazırladı.

Fahri Ersavaş, hakkında şu değerlendirmeyi yapar: “Çok eskilerin şairi olmasına rağmen onun imzasına ilk defa, 1948 yılında şair Turhan Dökmeci ve Avni Dökmeci kardeşlerin çıkardığı ‘Kaynak’ adındaki şiir dergisinde rastlamıştım. Sonradan öğrendim ki onun yazı ve şiirleri, daha çok İzmir’de çıkan dergi ve gazetelerde yayımlanmış. Ankara’ya tayin olunca da şiirlerini Ankara’da çıkan dergilere göndermiş. Hiç unutmam Kaynak Dergisi’nin 1 Ekim 1948 tarihinde çıkan 10. sayısında ikimizin de şiirleri ile birlikte biyogralerimiz yer almıştı. Hatta o sayıda bizden başka sırasıyla Orhan Ülkülü, Nüzhet Erman ve Ömer Edip Cansever’in de şiir ve biyograleri yayımlanmıştı. (…) O iyi bir şair, çok iyi bir dost ve değerli bir araştırmacı idi.”

ESERLERİ:

ŞİİR: 9 Eylül (şiirler ve düzyazılar, 1930), İzmir’den Sesler (İzmirli 6 şair ve yazarla, 1931).

ÖYKÜ-ROMAN: Bu Toprağın Çocukları (1944), Sarsılan Topraklar (1944), Bir Yalancının Cezası (1945), Kahraman Çocuk (1945), Köye Dönüş (1945), Kurtoğlu (1945), İyilik Perileri (1973).

ARAŞTIRMA-DERLEME: Sevgi Şiirleri (1948), Seçme Çocuk Masal ve Hikâyeleri Kılavuzu (R. Akman ile, 1948), Çocuklara Bilmeceler (1949), Okul Piyesleri Kılavuzu (R. Akman ile, 1950), Ortaokul Türkçe Okul Kitaplarında Adı Geçen Yazarlar ve Çevirmenler (1952), Piyasada Mevcut Çocuk Kitaplarını Tanıtma ve Sipariş Kılavuzu (V. K. Ağralı ile, 1953), 19 Mayıs 23 Nisan 30 Ağustos 29 Ekim Şiirleri (R. Akman ile, 1954), Türk ve Dünya Büyükleri (3 cilt, S. Arıkan ile, 1954-60), Cumhuriyet Bayramı Şiirleri (1955), Anneler Günü (1957), Hayat Bilgisine Uygun En Güzel Çocuk Şiirleri (çeşitli sınıar için, 1957-58), İlköğretim Okulları için En Güzel Çocuk Şiirleri (Sınıf 1-5), Atatürk Şiirleri (1958), Bir Köy Öğretmeni (R. N. Güntekin’den sad., 1973), MEB Yayınlar Katoloğu 1923-1973 (1976), Yerini Seven Fidan (1977) – Ayın On Dördü (1980) – Yüze Bahçe (1981) – Ekmek Elden Su Gölden (1985) – (R. H. Karay’dan sad.), Makaleler IV (1977)-Makaleler VIII (1981) (Z. Gökalp’ten sad.), Atatürk ve Kahramanlık Şiirleri (2. bas. 1981), Atatürk’ten Vecizeler (1981), Kenan Evren’den Vecizeler (1983), Belirli Günler (1984), Resimlerle Nasreddin Hoca (1984), Türkçe Yeni İmla Kılavuzu (M. S. Koz ile, 1985), Atatürk Haftası (2. bas. 1985), İlkokullar İçin Bayram Şiirleri (1987), Manologlar (1987), Okuma Bayramı (1988), Rontlar ve Şarkılı Oyunlar (E. Bingöl ile, 1988), Maarif-i Umumiye Nezareti Yayınları ve Matbaa-i Amire Baskıları Bibliyografyası, MEB Yayınlar Bibliyografyası 1923-1985 (1989), Okul Tiyatrosu (1990), MEB Yayınlar Bibliyografyası 1923-1993 (1996), Rondlar (1998), İlkokullar İçin Ünite Şiirleri (1999), Çocuklara Hikâye Anlatmak Sanatı (Ahmet Cevat Emre’den sad., 2000), Dene (roman, Muallim Naci’den sad., 2003).

Paylaş