1894’te İstanbul’da dünyaya geldi. 1975’te İstanbul’da hayatını kaybetti. 1912 yılında Adana Sultanisi’ni bitirdi. Güzel Sanatlar ve Hukuk Mektebi’nde okurken I. Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine yedek subay olarak askere alındı. Kafkas Cephesi’nde savaştı. Milli Mücadele yıllarında Yeni Adana gazetesinde işgal işgal kuvvetlerinde karşı Adana halkını direnmeye çağıran yazıları ile Milli Mücadele’ye destekte bulundu. Cumhuriyet’in ilanından sonra Türk Sözü adlı gazeteyi kurdu, uzun yıllar başyazarlığını yaptı. 1927-46 yılları arasında İçel ve Urfa’da milletvekili seçilerek Meclis’te görev yaptı. 1934-36 arasında Ankara Halkevi’nin başkanlığını yürüttü. 1960 ihtilalinden sonra Kurucu Meclis’e Anadolu basınının temsilcisi olarak katıldı.

Ürünleri Ülkü, Türk Yurdu, Yeni Ufuklar ve kendisinin çıkardığı Altunyurt dergilerinde yayımlandı. Bu dergilerde kaleme aldığı Kemalist yazıları ile tanındı. R.R. Somako ile birlikte yazdıkları “Çakır Ali” isimli bir piyesi bulunmaktadır.

Paylaş