HAYATI

Araştırmacı yazar ve diplomat. 1899’da İstanbul’da dünyaya geldi. 21 Haziran 1980’de İstanbul’da yaşama veda etti. Mehmet Celal Bey’in oğludur. Ortaöğrenimini 1920’de Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan Feridun Celal Ergin, 1925’te Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra sırası ile Düyun-u Umumiye İdaresi Muhasebe Memurluğu, Muhtelit Mübadele Komisyonu Türk Delegasyonu Başkatipliği, Londra Büyükelçiliği Başkatipliği, Berlin Büyükelçiliği Müsteşarlığı ve Maslahatgüzarlığı, Beyrut ve Berlin Başkonsoloslukları, Dışişleri Bakanlığı Ticaret, İktisat ve Siyasi Daireler Umum Müdürlüğü, Umumi Katip Siyasi Müşavirliği, Umumi Katipliği, Roma (1947-1948), Washington (1948-1955), Madrid (1955-1957), Paris (1957-1960), Londra (1960-1962) Büyükelçilikleri, Birleşmiş Milletler San Francisco Konferansı Başdelegeliği, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları İdare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Yazar, Dönem Ordu Milletvekilliği, Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeliği (05 Haziran 1970 – 10 Ekim 1971), 26., 27. ve 28. Hükûmet Dışişleri Bakanlığı yaptı.

ESERLERİ
  • Les Affaires des Detroits (1967)
  • Dışişlerinde 34 Yıl (2 cilt, 1980, 1986)

KAYNAKÇA: https://tr.wikipedia.org/wiki/Feridun_Cemal_Erkin

Paylaş