21 Nisan 1864’te Selanik’te dünyaya geldi. 19 Haziran 1932’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Selanik Düyun-ı Umumiye İdarisi sandık emini Abdurrahman Nafiz Efendi’ni oğludur. Erken yaşta annesini kaybetti. Sıbyan mektebinin ardından rüştiyede okudu. Özel hocalardan çeşitli dersler aldı ve Fransızca öğrendi. 1877 yılında Selanik Bidayet Mahkemesi’nin ceza dairesinde bir yıl süreyle staj yaptı. 1978’de sonra bir avukatın yanında çalıştı. 1883’te avukatlık sınavına girdiyse de yaşı tutmadığı için şahadetname alamadı. Bunu üzerine basın hayatına atıldı. 1883’te arkadaşları ile birlikte çıkardığı Önce Edeb dergisinde çeviri ve telif yazıları yayımladı. İstanbul ve İzmir gazetelerine bir kısmı imzasız “Selanik Mektupları” adlı yazıları gönderdi. Mekteb-i Hamidi’de hocalık yaptığı sıralarda Victor Hugo adlı kitabı için Beşir Fuat ile mektuplaşmaya başladı. Beşir Fuat’ın etkisiyle çalışmalarını fen alanında yoğunlaştırdı, bu alanda çeviri ve telif çeşitli kitap ve makaleler yayımladı. 1888’de Vilayet Mektubi Kalemi’nde müsevvit ve ardından mektupçu yardımcısı olarak çalıştı. 1895’te babası Abdurrahman Nafiz ile birlikte Selanik’te Asır gazetesini çıkardı ve romanlarını büyük bir kısmını burada tefrika etti. 1909’da Matbuat-ı Dahiliye müdürlüğü görevi için İstanbul’a gelinceye kadar gazetenin başyazarlığını yaptı. Üç yıl süren bu görevinden alındıktan sonra 1912’de Bekirağa Bölüğü’nde hapsedilenler arasındaydı. Bir süre Hilal-i Ahmer, Muavenet-i Milliye Cemiyeti gibi yardım derneklerinde çalıştı. 1925-26’da Türk Hayatı dergisini çıkardı. İlk Arsen Lüpen çevirilerini yapan Fazlı Necip telif polisiye romanlarda yazdı. Kabri İstanbul Maçka’dadır.

ESERLERİ

MEKTUP: Mektûbat (Beşir Fuat’la yazışmaları, 1888).

ROMAN: Tebessüm (1889), Cani mi Masum mu (1889), Dilâver (1902), Menfâ (1909), Dehşetler İçinde (3 cilt, 1909), Küçük Hanım (2 cilt, 1910), Türk Kızı (1925), Saraylarda Mecnunlar (1928), Külhani Edipler (1930).

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Mufassal Coğrafyayı Umumî, Tarih-i Tabiî, Usulü Sarf-ı Osmanî, Sanayi-i Cesime (1887), Aile Bütçesi: Medeni Hayat Bilgileri (1934), Aile Sofrası, Aile Eğlenceleri. DİL: Nev-Usul Sarf-i Osmani (1895). YILLIK: Selanik Vilayeti Salnamesi 1307 (1892).

ÇEVİRİ: Mebahis-i Muhtasara-i Fenniye (1887), Nişanlı Bir Kızın Jurnali (1887), Familya Çocukları I-III (E. Sue’dan, 1887), Erbab-ı Mütalaa ve Tahrire Vesaya-yı Sıhhıye (1887), Valideyi Arayınız (Mme A. Ségalas’dan, 1888), Coğrafyayı Tabiî ve Politikî (1889), Mufassal Cofrafyayı Umumî (1891), Gönül Faciaları (1891), Hayalperver Bir Kadın (1892), Arsen Lüpen (6 kitap, 1910).

 

Paylaş