HAYATI

Araştırmacı-yazar ve ressam. 17 Mart 1917 günü İstanbul’da dünyaya geldi. 3 Ocak 2008’de Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşama veda etti. Tam adı Ahmet Fahir Aksoy’dur. Sauda Hanım ile kaymakam Fuat Aksoy’un oğludur. Ailesi, Osmanlı vezirlerinden Tepedelenli Ali Paşa’nın soyundan gelir.

İlkokulu Işık Lisesi’nde, orta öğrenimini ise Göztepe Amerikan Lisesi ve Edirne Lisesi’nde tamamladı. Edirne, Ankara’da Milli Emlak dairelerinde memur olarak çalıştı. Vakit, Akşam, Tan, Ulus ve Vatan gazetelerinde muhabirlik ile sekreterlik yaptı. Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nde redaktör olarak çalıştı. İzmir’de Köken Sanat Galerisi’ni yönetti. 1980’li yıllarda TRT için Bektaşi ve Mevlevi resimleri ile halk resmi konularında üç belgesel hazırladı. Ankara’da 1947 yılında Hür İrade adlı bir gazete ile Mart 1974- Ocak 1975 tarihleri arasında on bir sayı yayımlanan Köken adlı bir kültür sanat dergisi çıkardı. Hür İrade’yi çıkardığı dönemde hakkında pek çok dava açıldı. Yurtiçinde kırk beş ile ve sekiz ilçe merkezi ve yurtdışında on resim sergisi açtı.

Fahir Aksoy’un ilk yazısı 1935’de Edirne Postası adlı yerel bir gazetede yayımlandı. Aksoy’un daha sonra yazı ve röportajları Seçilmiş Hikayeler, Yelken, Yeditepe, Papirüs, Yeni Dergi, Dost ve Gösteri gibi pek çok dergide yer aldı. Resim eleştirileri, incelemeleri ve yüz elliye yakın sanatçı ile yapmış olduğu röportajları ile adından söz ettiren Fahir Aksoy, anıları 1999’da “Kürdün Meyhanesi” adı ile Yeni Yüzyıl gazetesinde tefrika etti.

“20. yüzyılın ortalarında ‘öteki’ gelenek ve kültürlerdeki yaratıcılığın, düş gücünün önemsenmesi, ilkel toplumların, çocukların, akademik eğitim almamış kişilerin modern dışı yaratımlarının değerlendirilmesi, saf aklın ürettiği biricik / özgün yapıt karşısında naif sanatçının ‘taklit’ etme, gerçeği kavrama ve benzetme isteğindeki ‘farklılık’ta saklı yaratıcılığın görmezden gelinemeyeceğine işaret etti.” (Zeynep Yasa Yaman, Milliyet Gazetesi).

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME

  • Sanatta Batı Öykünmeciliği ve Üç Yazarla Tartışma (1982’de
  • Türk Resminde Değişme ve Yenileşme (1983’de)
  • Naif Sanat ve Türk Naieri (1990’da)

ANI:

  • Kürdün Meyhanesi (2000’de)
  • Yaşam Defterim (2004’de).

KAYNAKÇA: TBE Ansiklopedisi (s. 70-71, 2001’de), İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006’da), Şükran Kurdakul, Sözlük, 1999’da

Paylaş