HAYATI

Folklor ve halk edebiyatı araştırmacısı. 1948 yılında Tekirdağ’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Tekirdağ’da tamamladı. Namık Kemal Lisesi’ni ve Edirne İlköğretmen Okulu’nu bitirdi. 1971’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Tekirdağ’da Ticaret ve Namık Kemal liselerinde edebiyat öğretmeni, Tekirdağ Eğitim Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Belgrad Üniversitesi’nde Doğu Dilleri üzerine doktora öğrenimi gördü. Aynı okulda Türkçe okutmanlığı yaptı. Yurda döndükten sonra Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu’nda Türk dili okutmanlığı görevinde bulundu. 1991’de Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak atanan Erman Artun,  halen aynı okulda Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.

Erman Altun, 1970 yılında A. Caferoğlu yönetiminde hazırladığı “Tekirdağ ve Balkan Göçmenleri Ağız İncelemeleri” başlıklı lisans tezinden sonra folklor ve halk edebiyatı derleme ve araştırmalarına yöneldi. Tekirdağ folkloru ile ilgili ilk derleme çalışmalarını bu şehirde çıkan Yeni İnan dergisinde yayımladı. Yazarın daha sonra ürünleri, Folklora Doğru Dergisi, Türk Folkloru Araştırmaları, Türk Folkloru, Millî Folklor Dergisi, İçel Kültürü, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Folklor / Edebiyat, Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Türk Kültürü, Folklor Halkbilim Dergisi, Journal of Turkish Studies, Tekirdağ Halk Kültürü Araştırmaları dergilerinde yer aldı.

Alanı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında pek çok sempozyuma katılan Erman Altun, bu sempozyumlarda elliye yakın bildiri sundu. Altun, 1996 yılında Folklor Araştırmaları Kurumu Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’nün; İçel Folkloru Dergisi tarafından düzenlenen İçel Folkloruna Hizmet Ödülü’nün; 2000’de Motif Folklor Dergisi’nin 2000 Yılı Halkbilim Hizmet Ödülü’nün sahibi oldu.

ESERLERİ

 • Tekirdağ Folklor Araştırması (1978)
 • Tekirdağ Folklorundan Örnekler (1983)
 • Vezbanja ız Savremenog Turskog Jezıka sa Tekstovıma (çev., M. Teodosijeviç, 1988)
 • Tekirdağ Halk Oyunları Araştırması (1992)
 • Tekirdağ Çocuk Oyunları Araştırması (1992)
 • Cemal Ritüeli ve Balkanlardaki Varyantları (1993)
 • Adana Âşıklık Geleneği ve Âşık Feymani (1996)
 • Tekirdağ Halk Kültürü Araştırmaları (1998)
 • Adana Mutfak Kültürü ve Adana Yemekleri (1998)
 • Adana Halk Kültürü Araştırmaları I (2000)
 • Adana Köprü Başı (M. Sabri Koz’la birlikte, 2000)
 • Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı (2001)
 • Dini Tasavu Halk Edebiyatı (2002)
 • Türk Halk Edebiyatına Giriş (2004).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007

Paylaş