HAYATI

1914 yılında Preveze’de dünyaya geldi. 1992’de Ankara’da hayatını kaybetti. Preveze müftüsü İsmail Hakkı Bey’in oğludur. 1934 yılında İstanbul Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1960 yılında albay rütbesinde iken kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra bir süre İlahiyat Fakültesi’ne devam etti.

Enver Tuncalp’in ilk şiiri 1931 yılında Bursa’da çıkan Hakkın Dergisi’nde yayımlandı. Daha sonra eserleri Hâkimiyet, Medeniyet, Yeni İstanbul, Hürsöz ve diğer mahalli gazetelerde, Millet, Hakka Doğru, Kaynak, Köy Postası, Savaş, Damla, Rüzgâr, Toprak, Orkun, Din Yolu, İslâm, Hilâl, Türk Yurdu, Müslüman Sesi, Oku, Çağır ve Çağrı gibi dergilerde yer buldu. Yerli ve milli değerlere bağlı şiirler kaleme aldı. İslam ve Türklük ile ilgili yapmış olduğu araştırmaları ile adından söz ettirdi.

“Üslûbu; berrak ve pürüzsüzdür. Enver Tuncalp, “Sanat memlekete hizmet içindir.” tezini savunur ve yazılarının öğretici olmasına çalışır. Fikir, duygu ve aşkında samimidir. Aruz ve serbest nazımda da güzel örnekler verir. Daha ziyade millî vezin olarak kabul ettiği hece veznini kullanır. Manzumelerinde hemen her nazım şeklini kullanmıştır. Şiirlerinde âşık tarzına da yer vermiş ve lirik örnekler yaratmıştır. Türkiye’deki halk şairleri arasında sevilmekte ve sayılmaktadır. Türkü ve marş olarak bestelenmiş manzumeleri vardır. Kendisine has, sade bir ifade ve akıcı bir üslûbu vardır. Bilhassa hamâsi ve dini şiir alanında güzel şiirler meydana getirerek edebiyatımızı zenginleştirmiştir.” (Hikmet Barlıoğlu)

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-DERLEME-İNCELEME: Manzum Buhari-i Şerif: Peygamber Sözleri (1950), Ramazanın Kudsiyeti ve Oruç (1957), İslâmda Mutlu Günler (1960), Kur’an-ı Kerim’den Ayetler (1960), Millî Misak – Kızıl Tehlike (1965), Yeşil Ay Ülküsü (1968), Türkçülük ve Türkiye Sevgisi (1968), Alkol ve Sarhoş (1968), Silah Aşımı (1969), Asalak: Siyon (1969), Mezar Taşları ve Manzum Kitabeler (1971), Yaş mı Kuru mu? (1971), Kur’an’dan Bize Haber: 28 Peygamber (1972), Alparslan ve Malazgirt Destanı (1973), Manzum Biyogra (1974), Müslüman Türkler İçin Manzum Dualar (1976), Gönül Tahtında Güzide – Şair ve Yazar Güzide Taranoğlu (1979).

ŞİİR: Trakya Türküleri (1941), Şaşkın Bakışlar (1944), Tanrıya Dualar (1947), Türküm Ne Mutlu Bana: Türk Çocuğunun Şiirleri (1950), Gaziantep’in Halkı (1958), Şükürname (1959), İntikam Destanı (1964), Orman İçinde (1967), Herşey (1970), Çiçek Açan Seccade (1972), Üçler Yolu (1972), Kışladan Sesler (1972), Cumhuriyetin 50. Yıl Destanı (1973), Mevlâna Sevgisi (1973), İlahi Sesler: İslâmın Binası (1973), İlahi Sesler: İnandım İman Ettim (1974), Üçler Divanı (M. Şeker ve M. Bayram ile, 1975), Anne Baba ve Ata Sevgisi (1975), Teknolojide Teknik Şiir Denemeleri (1976), Besteli Güfteler, Güftesiz Besteler (1976), 1979 Çocuk Yılı Dolayısıyla Türk ve Dünya Çocuklarına Armağan (1980), Bağlıyız Atatürk’e (1981), Yurtta Sulh, Cihanda Sulh (1986).

Paylaş