HAYATI

1900 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 2 Haziran 1972 günü Ankara’da hayatını kaybetti. Şazimet Hanım ile Maarif Nezareti Meclis-i Kebir üyelerinden Fevzi Bey’in oğludur. İstanbul Sultanisi’ni ve İstanbul Muallim Mektebi’ni bitirdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Milli Mücadele döneminde Ankara’ya giderek Kuva-yı Milliye hareketine katıldı. Tarih öğretmeni olarak Ankara Sultanisi, Konya Lisesi, İstanbul Lisesi, Maltepe Askeri Lisesi, Gedikli Küçük Zabit Okulu, Harp Okulu, Ankara Gazi Lisesi, Vefa Lisesi’nde görev yaptı.

Enver Behnan Şapolyo, 1922 yılında Yeni Gün gazetesinde yayımlanan yazıları ile basın dünyasına girdi. Daha sonra Hakimiyet-i Milliye, Öğüt, Tanin, Cumhuriyet, Vakit, Cumhuriyet, Son Telgraf, Yeni Türkiye, İnkılap, Zafer, Babalık ve Akşam gazetelerinde yazılar kaleme aldı. Yakın tarih ile ilgili araştırmaları, masal, destan, efsane ve halk öykülerinin yeniden yazımı belli başlı uğraşları içerisindeydi. Atatürk ve İsmet İnönü’nün yurt gezilerinde gazeteci olarak yanlarında bulunurdu. Ders kitapları kaleme aldı ve yazmış olduğu bu ders kitapları uzun yıllar okullarda okutuldu.

ESERLERİ

ROMAN: Ayşim: Tarihi Sinema Romanı (1934), Lale Devrinde Şair Nedim’in Aşkı (1952), Fatih İstanbul Kapılarında (1953).

ÖYKÜ: Alas: Küçük Tarihi Hikâyeler (1934), Millî Mücadele Hatıraları: İnkılap Ötkünçleri (1934), Attila (1934).

ÇOCUK KİTABI: Atatürk (1943), Egemenlik Ulusundur (1944), Yayla Gülü (1944), 19 Mayıs 1919 (1944), Türk Halk Masallarından Peri ve Dev Masalları (1946), Gülbahar Sultan (1950), Sünnet Düğünü (1951), Şehzade Kara Bulut (1952), Gelincik Abla (1953), Nar Tanesi (1953), Ergenekon (1954), Küçük Mustafa Kemal: Atatürk’ün Çocukluk Hayatı (1954), Türk Akmaları (1954), Estergon Kalesi (1955), Ali Baba ve Kırk Haramiler (1955), Türk Efsaneleri (1955), Atatürk’ün Ölümü 10 Kasım 1938 (1957), Türk Masalları (1958), Oğuz Han (1959), Atamız (1963), Melik Şah (1964), Tuğrul (1964), Selçuk Han (1964), Kılıçaslan (1965), Dede Korkut Masalları (1966), Kılıçaslan Geliyor (1971).

DİĞER: Filozof Gökalp (1933), Tarih Bakaloryası: Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi (1934), Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Dönümü Ankara’da Nasıl Kutlandı 1923-1933 (1934), Türk Soyadı Türk Adı (1935), Müzeler Tarihi (1936), Ziya Gökalp: İttihadı Terakki ve Meşrutiyet Tarihi (1943), İnönü (1943), İttihad ve Terakki ve Meşrutiyet Tarihi (1943), Yıldırım ve Prenses Olivera (1944), Kemal Atatürk ve Millî Mücadele Tarihi (1944), Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat Devri Tarihi (1945), Osmanlı-İnkılap ve Avrupa Tarihi Özü (1946), Karagöz’ün Tarihi (1946), Karagöz Tekniği (1947), Türk İnkılabı Tarihi Notları (1949), Hazreti Ali (1950), Türkiye Cumhuriyeti Tarihi: 1918-1950 (1950), Atatürk’ün Hayatı (1954), Anadolu Fatihi Alpaslan (1954), Dünya Efsaneleri (mitoloji, 1954), Kuvayı Milliye Tarihi: Gerilla (1957), Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdafaası (1959), Ahlak Tarihi (1960), Türk Büyükleri (1960), İlkçağ Tarihi (1961), Osmanlı Sultanları Tarihi (1961), Türk Menkıbeleri (1964), Mezhepler Tarihi (1964), Kurtuluş Edebiyatı Tarihi (1965), İstiklal Savaşı Edebiyat Tarihi: Nesirler ve Şiirler (Millî Mücadelenin Edebi Vesikaları, 1967), Kırşehir Büyükleri (1967), Mustafa Kemal Paşa ve Millî Mücadelenin İç Alemi (1968), Peygamberler Tarihi (1968), Mustafa Kemal ve Birinci Büyük Millet Meclisi Tarihçesi (1969), Atatürk ve Seymen Alayı (1971), Türk Gazeteciliği Tarihi: Her Yönü ile Basın (1971), Türkiye Turizm Rehberi ve Anıtlar Tarihi (1971), Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi (2004)

 

Paylaş