Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/turkede/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5079
Enis Receb Dede Kimdir? Hayatı ve Eserleri | Türk Edebiyatçılar İnternet Ansiklopedisi
HAYATI

Divan şairi. Edirne’de dünyaya geldiği bilinen Enis Receb Dede’nin doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1734’te Edirne’de ölen şair, Mevlevihane bahçesine gömüldü. Gülşeni tarikatından Derviş Halil’in oğludur. Öğrenimini İstanbul’da yaptı. Edirne’ye döndükten sonra Mevlevi şair Neşati’ye bağlandı. Sonraki yıllarda ikinci kez İstanbul’a giden Enis Receb Dede, Yenikapı mevlevihanesi şeyhi Kari Ahmet Dede’nin Mesnevi derslerini izledi, mesnevihan oldu. 1667’de şeyhi ölünce görevini Kasımpaşa mevlevihanesinde sürdürdü. 1674’te Neşati’nin ölümünden sonra Edirne Muradiyye Mevlevihanesi şeyhliği görevine getirilen Enis Receb Dede, bu görevini ölümüne kadar sürdürdü.

Kaynaklarda padişahlar ve vezirler üzerinde etkisi olduğu belirtilen Enis Receb Dede, duygulu ve tasavvuf etkisinde şiirler yazmıştır. Divan’ı 1890’da Müderriszade Mehmet Arif’in yazdığı yaşam öyküsü ile birlikte basıldı.

ESERLERİ
  • Divan
ESER ÖRNEKLERİ
DİVAN’DAN

GAZELLER

GAZEL I

Muhabbetle ezel ahde duranlar Mevlevilerdir
Basiretle bugün yarın görenler Mevlevilerdir

Be-suret mefhaz-ı alem be-siret mazhar-ı esma
Dü-alem zevk-i sultani sürenler Mevlevilerdir

Rıza-yı Hak taalaya muhalif olma havfından
Muradullahı ehlinden soranlar Mevlevilerdir

Sabah-ı mahşere nisbet çü şeb tarik-i alemde
Görünen şey’i hab-asa yoranlar Mevlevilerdir

Enisa zühd-i baridle yasılmış yayını aşkın
Kemend-i zur-ı himmetle kuranlar Mevlevilerdir

GAZEL II

Şadan oluruz şevk ile yârin siteminden
Nalan oluruz derd ile gayrın kereminden

Peymane-i çeşmiyle gören bade-i hüsnü
Geçti feleğin gerdiş ile cam-ı Cem’inden

Almam dil-i pür-suzuma bir lahza hayalin
Havf eylerim ol çeşm-i latifin eleminden

Mir’at kemale olalı aşk ile nazır
Geçtik nazar-ı ehl-i hıred biş ü keminden

Her arz-ı mahabbet edene meyl eder ol şuh
Seçmez mi aceb yar ile ağyarı deminden

Bilmem nic’olur hal-i dil-i zar Enisa
Safi haberi almaz ise yar feminden

GAZEL III

Ten-i bidil tekapuda hemişe bi-mecal olsun
Dil-i mest-i mahabbette heman şevk-i visal olsun

Dokunsun tek heman la’l-i nemekrizin leb-i cama
Katarsan bade-i nama nemek kat kat helal olsun

Huda renc-i nazardan hıfz ede tıfl-ı civan-bahtı
Olur mansur elbette meh-i hüsnü hilal olsun

Dil-i üstad-ı hoş-tab’a neşat isar eder çün kim
Seraser nükte-i nazmın hayal ender-hayal olsun

Heman mir’at hüsn içre gönül olsun nazargahın
Dilersen bezm-i vahdette Enis’in bi-misal olsun

KAYNAKÇA: Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yayınları. 377.

Paylaş