HAYATI

Roman yazarı. Türk edebiyatının ilk Türk kadın yazarlarından biri olan Emine Semiye, 28 Mart 1866’da İstanbul’da dünyaya geldi. 1944’te İstanbul’da yaşama veda etti. Tam adı Emine Semiye Önasya’dır. Tarihçi, hukukçu ve devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa’nın kızı ve Türk edebiyatının ilk kadın romancılarından Fatma Aliye Hanım’ın ise kız kardeşidir. Emine Semiye’nin ilk eşi Kazaskerlerden Mustafa Bey, ikinci eşi ise dönemin tanınmış valilerinden Reşit Paşa’dır.

Emine Semiye, devrin en önemli hocalarından özel eğitim alarak yetişti. Yazar, daha sonra Fransa ve İsviçre’de psikoloji ve sosyoloji dersleri alarak eğitimine devam etti ve bu yönüyle yurtdışında eğitim alan ilk Osmanlı kadınlarından biri oldu. 1892’de öğretmen olarak çalışmaya başladı. Selanik’te bulunan kız okulları müfettişliği görevinde bulundu. Bir ara İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin gizli faaliyetlerine katıldı.

Emine Semiye, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra siyasal konularda yazılar kaleme aldı. Bir süre Selanik’te çıkan Mütalaa gazetesinin başyazarlık görevini üstlendi. Hanımlara Mahsus Gazete’nin sürekli yazarlarından biri oldu. Emine Semiye’nin ilk öyküsü olan “Bir Mütehassirenin Tefeküratı” bu gazetede yer aldı. Sonraki yıllarda yine aynı gazetede “Hiss-i Rekabet” adlı bir diğer yazısı yayımlandı. Yazar daha sonra İstanbul, Edirne ve Anadolu’da pek çok okulda Türkçe öğretmeni olarak çalıştı. Balkan Savaşı yıllarında Şişli Etfal Hastanesi’nde hastabakıcılık yaptı.

Edebiyat yaşamına küçük öyküler kaleme alarak giren Emine Semiye, sonraki yıllarda çocuk eğitimi ile ilgili yazılar da yazdı. Ayrıca çeşitli konularda makaleleri de bulunan Emine Semiye’nin iki romanı bir de hesap kitabı bulunmaktadır. Emine Semiye Hanım, ablası Fatma Aliye Hanım gibi Osmanlı kadın hareketinde en önde bayrak taşıyarak kadın hakları açısından bazı kazanımların elde edilmesinde önemli rol oynamıştır.

ESERLERİ

ROMAN:

  • Sefalet
  • Gayya Kuyusu

DİĞER:

  • Hulasa-i İlmi Hesap

KAYNAKÇA:  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013), Şefika Kurnaz, “Osmanlı Kadın Dernekleri (1908-1918)”, Milli Eğitim Dergisi, S.86, 1989, Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, 2016, İstanbul, Nihad Sami Banarlı / Resimli Türk Edebiyatı Tarihi (c. II, 1972), TDE Ansiklopedisi (c. III, 1979), Atilla Özkırımlı / Türk Edebiyatı Ansiklopedisi (c. II, 1982), Ömer Nida / Kadın Romancılarımız – Başlangıçtan Günümüze Kadar 1892-1991 (1991), Taha Toros / Mazi Cenneti (1998), TBE Ansiklopedisi (200

 

 

Paylaş