HAYATI

Şair. 23 Şubat 1925 günü Bulgaristan / Silistre’de dünyaya geldi. Balıkesir’deki ilk ve orta öğreniminin ardından Adana Öğretmen Okulu ve Gazi Eğitim Ens. Resim-İş Bölümü’nü bitirdi (1950). Boğazlıyan Ortaokulu ve Yozgat Lisesi’nde resim, Balıkesir Necatibey Eğitim Enstitüsü’nde sanat tarihi öğretmenliği yaptı. “Düzlüğü, sadeliği içinde sevimli” diye nitelenen şiirleri Yaratış, İstanbul, Ülkü, Kaynak, Türk Dili, Yeditepe, Varlık ve Dost dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ

Şiir:

  • Umut ve Ahval Üzre, (Mevlüt Koca ile birlikte; “Ahval Üzre” bölümü C. Atmaca’nın) Ank.: II. Sanat Enstitüsü Matbaacılık Bölümü, 1950
  • Güzel Acı, İst.: Minnetoğlu, 1967

ESER ÖRNEKLERİ

Ne Anlatılmaz Şey

Çoğalır ağaran günle birlik
Bu senin gücün ölümden öte
Toprağı deviren traktörde
Mutlu gürültülerinde makinelerin
Çoğalır ağaran günle birlik
Bu senin gücün ateşte
Ocakları kaynatan yeniden
Silahların şavkıyan çeliğinde.

Gider inanmışlığımız daha yıllara
Nice öyküleri yazarız
Anıtlara kitaplara
Yaşarken evrenin üstünde
Sen erkinlik adına
Sen kavgadan önce barış
Gider inanmışlığımız daha yıllara
Büyürken oğullarımız, kızlarımız.

Duyuyor musun ne anlatılmaz şey
Milyonların korosunda
Uğul uğul kasım yeli
Dolanır dağ taş şehir köy
Iraksın hem o kadar yakın
Tedirgin sabahın oluşunda
Duyuyor musun ne anlatılmaz şey
Kuşun kurdun susuşunda.

Tasula

Seni bulduğum yerde Tasula
Kavgasız yaşamayı düşünüyorum
Batıda denizlerin ortasında
Erkenci ışıklarında yıldızların
Bir akşam oluyor mavi
Derken iri siyah gözlerinde
Kılı kılına bölüyorum geceyi
Yarısı senin yarısı benim

Seni bulduğum yerde Tasula
Öpüyorum ellerinde dostluğumuzu
Bir şarkıda sıcaklığını duyuyorum
Unutup yalnızlığın korkularını
Seni görüyorum bir uçtan bir uca
Biliyorum uykularını balıkların
Biliyorum sularda uslu
Dişice oynadığını yüreğinin

Seni bulduğum yerde Tasula
Kurtuluyorum kurşunların yarasından
Bir martının kanadındayım beyaz
Bir köpükte nefesini dinliyorum
Anlıyorum diriliği yeniden
Anlıyorum gücünü ölümsüzlüğün
Ve çıkıp mısralarımın içinden toprağa
Dopdolu bir istekle yürüyorum

Gelişigüzel 

Şunun şurasında bir gün ayda
Avucuma paranın gelişi güzel
Bir lokma senin bir lokma benim
Lokmanın ağzıma gelişi güzel
Gelişi güzel baramların
Bu sıcak havaların gelişi güzel
Vapurların trenlerin
Gelişi güzel gelişi güzel
Çarşambanın perşembenin
Mektuplarımın gelişi güzel
Gelişi güzel su sesinin
Köpüklerin kayalıklara
Balıkların oltalara gelişi güzel
Gelişi güzel kuşların yuvalarına
Kocaların evlerine gelişi güzel
Gelişi güzel gelişi güzel
Ahmetlerin Mehmetlerin
Dünyalarına geliş güzel
Ama hepsindn başka
Usulca cilveli tıpış da tıpış
Gelişi güzel birtanemin
Baştan ayağa başka da başka
Akıl fikir komadı başta
Yazdım bunları gelişigüzel

KAYNAKÇA: Kurdakul, Sözlük, 94; M. Körükçü, “Güzel Acı-Üçotuz Para”, Hisar, S. 63 (Mart 1969); “Atmaca, Cevdet”, TDEA, I, 225; Karaalioğlu, 76.

Paylaş