Namık Ekrem Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair ve yazar. 1878’de Şanlıurfa’da dünyaya geldi. 1917’de Irak, Kerkük’te yaşama veda etti. Mezarı Kerkük Ali Paşa Camii mezarlığındadır. Âyanzade Mehmet Sürur Efendi’nin oğludur. Şiir ve yazılarında Âyanzade Namık Ekrem, N. Ekrem,...

Mustafa Suphi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. 18 Mart 1967’de (nüfus kaydı ile 19 Aralık 1969’da Ordu’da) İstanbul’da dünyaya geldi. Tam adı Mustafa Suphi Yeşilyurt olan yazar bazı yapıtlarını Orhan Gökçe ve Suna Yurt imzaları ile kaleme aldı.  Esnaf Suna Yeşilyurt ile...

Muammer Lütfi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. 1903 yılında Ödemiş’te dünyaya geldi. 30 Mayıs 1947 günü İzmir’de yaşama veda etti. Tam adı Muammer Lütfi Bahşi’dir. Müderris Lütfi Efendi’nin oğlu. İlk ve orta öğrenimini Ödemiş’te tamamladı; Arapça ve Farsça öğrendi. İstanbul’da...

Mehrizat Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair ve heykeltraş. 23 Mart 1943’te Erzincan’a bağlı Kemaliye ilçesinde dünyaya geldi. Tam adı Mehrizat Poyraz. Kitaplarında sadece ön adını kullanmaktadır. Fahriye Hanım ile Mahmut Poyraz’ın kızı. Beyoğlu Firuzağa İlkokulu ile Beyoğlu İtalyan...

Mehmet Sıtkı Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. 1882’de İskece, Yunanistan’da dünyaya geldi. 20 Mayıs 1932’de İstanbul’da yaşama veda etti. Hukuk Mektebi’nde okudu. Öğrenimini sürdürürken yazılarını İrtika, Musavver Fen ve Edep, Terakki, Malumat gibi dergilerde yayımladı....
Paylaş