Şükrü Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVI. yüzyıl şairlerinden. Yaşamı üzerine ayrıntılı bilgi yok. Şükri-i Bitlisi adı ile tanınır. Kürt beylerindendir. Gençliğinde Herat ve Gilan’ı dolaşmış, “hemen her fende” öğrenimi tamamladıktan sonra Dulkadırlı Şehsüvaroğlu Ali Bey’e bağlanmıştır. Yavuz...

Suzi Çelebi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Asıl adı Mehmet. Priznen’de dünyaya geldiği bilinen Suzi Çelebi’nin doğum tarihi hakkında bilgi yok. 1525’te Priznen’de vefat etmiş ve kendisi tarafından yaptırılan mescidin bahçesine gömülmüştür. Medrese öğreniminden sonra kadılık görevlerinde bulundu....

Güvahi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Asıl adı Mehmet. Geyve’de doğduğu bilinen Güvahi’nin doğum tarihi hakkında bilgi yok. 1526-27’den sonra ölmüş olduğu sanılmaktadır. Yavuz Sultan Selim dönemi şairlerindendir. Sipahi olduğu, ordu ile Çaldıran seferine çıktığı bilinmektedir. Sonradan...

Muhiddin Dolu Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Asıl adı Şeyh Mehmet Dede Sultan. Ataları Türkistan’dan gelerek Eğridir’e yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Yaşamı hakkında fazla bilgimiz yoktur. Eğridir ve çevresinde büyük bir şöhret kazanan şair, şiirlerinde Muhiddin ve Dolu mahlaslarını kullanır....

Dede Ömer Ruşeni Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Aydın’da dünyaya geldiği bilinen Ömer Ruşeni’nin doğum tarihi hakkında bilgi yok. 1486’da Tebriz’de vefat etmiş ve Selçuk Hatun tarafından onun adına yaptırılan tekkeye gömüldü. Gençliğinde öğrenim için Bursa’ya gelmiş, arkadaşlarına da uyarak “heva ü...

Kaygusuz Abdal Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XV. yüzyıl şairlerinden. Bektaşiliğe bağlı lejantlara göre, Kaygusuz Abdal (Kaygusuz Sultan), Teke Beyi’ne bağlı Alaiye sancağı beyinin oğludur. Asıl adı Gaybi olan Kaygusuz Abdal’ın doğum yeri ve tarihi belli değildir. Babai-Bektaşi dervişi Abdal Musa’nın...
Paylaş