Rahmi Efendi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair ve tarih yazarı. Mustafa Rahmî Efendi, şâir ve vakanüvis olup Kırım Bahçesaraylıdır. Kırımî Rahmî Efendi adıyla bilinir. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmayan Rahmi Efendi’nin Kırım’da bulunan Behçesaray’da dünyaya geldiği bilinmektedir. 1752’de...

Rabguzi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIV. Yüzyıl yazarlarından. Asıl adı, Burhânüddînoğlu Nâsırüddîn’dir. “Ribati Oğuz” kasabasında dünyaya gelmiş, bu nedenle de Rabguzi sanını almıştır. Hayatı hakkında pek bilgimiz bulunmayan Rabguzi’yi ancak eserinden tanıyoruz. Bu eserin adı...

Kemalpaşazade Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Bilgin, tarihçi ve şair. 1468’de Tokat’ta dünyaya geldi. 1533’te İstanbul’da yaşama veda etti. Edirnekapı dışında Mahmut Çelebi zaviyesine gömüldü. Asıl adı Ahmet Şemsettin Efendi olan Kemalpaşazade, İbn-i Kemal adı ile de bilindi. Fatih Sultan Mehmet döneminin...
Nesimi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Nesimi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIV. Yüzyıl mutasavvıf şairlerinden. Asıl adı İmadüddin. Yaşamı üzerine bilgi yok. Doğduğu yer hakkında bilgiler ise farklılıklar gösterir. Bağdat dolaylarında Nesimi adlı bir bucakta doğduğu söylendiği gibi, Tebrizli, Şirazlı ya da Diyarbakırlı olduğu da...

Kalender Şah (Çelebi) Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Nerede doğduğu ve doğduğu tarih hakkında bilgi bulunmamaktadır. 1527’de yaşama veda etmiştir. Dergilerde Kalender ve Kalender Şah mahlası ile geçen şiirlerin sahibinin Kalender Çelebi olduğu sanılmaktadır. Hacı Bektâş-ı Velî soyundan olup “Kadıncık...
Paylaş