İlmi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVII. yüzyıl şairlerinden. IV. Murat zamanında yaşayan ve ünlü eseri Nazm-ı Akaid’i 1658’de tamamlayan İlmi’nin doğum ve ölüm tarihleri hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Eseri janrının geniş ve olguncadır. Yaşadığı devirde dinin çığırdan çıkma tehlikesi...

Zelili Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVII. yüzyıl divan şairlerinden. Asıl adı Ali olan mutasavvıf şair şiirlerinde Zelilî mahlasını kullanmıştır. Şairin Manavgat’ta dünyaya geldiği bilinmektedir. Elimizde Niyazü’l-Müznibin adında büyük bir eseri bulunmaktadır. Eser, on bir fasıldan meydana gelir....

Halil Oğlu Ali Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIII. yüzyıl şairlerinden. Hayatı hakkında bilinenler Kıssa-i Yûsuf tercümesinde verdikleriyle sınırlıdır. F. Köprülü’ye göre Oğuz Türklerinden olan Halil Oğlu Ali, Ahmet Yesevi’nin izleyicilerindendir. Türk-İslam edebiyatının ilk şairlerinden biri olarak kabul...

Kadı Burhaneddin Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Bilgin ve şair. 1344’te Kayseri’de dünyaya geldi. 1398’de Sivas’ta hayatını kaybetti. Oğuzların salur boyuna bağlı bir ailedendir. Asıl adı Burhanüddin Ahmet olup, Kayseri kadısı Şemsettin Mehmet Efendi’nin oğludur. Beş yaşındayken babasından ders almaya...

Mustafa Darir Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIV. yüzyıl şairlerinden. Doğum ve ölüm tarihleri tam olarak bilinmemektedir. Asıl adı Mustafa b. Yusuf b. Ömer’dir. Erzurumlu olan yazar mahlası Darir’i anadan doğma kör olması sebebi ile almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra genellikle siyer ve tarihle...

Aşık Paşa Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Yaygın rivayete göre, Aşık Paşa, Horasan’dan Anadolu’ya göçen ünlü bir derviş ailesinden gelmektedir. Ceddi Horasanlı Ali oğlu Baba İlyas, Amasya’ya yerleşmiş, Selçuk sultanlarına karşı ayaklanan Babailer tarikatını kurmuştu. Bu hareketin Selçuk sultanı...
Paylaş