Safi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl şairlerinden. 1862’de Yanya’da dünyaya geldi. 1901’de Halep’te yaşama veda etti. Üsküdarlı Safi adı ile de tanınır. Asıl adı Mustafa Safi. Mehmet Emin Nüzhet Efendi’nin oğludur. Babası Yanya defterdarı olduğundan çocukluğu Yanya’da geçti. Abdülkadir...

Edib Harabi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl şairlerinden. 1853’te Preveze’de dünyaya geldi. 1916’da İstanbul’da yaşama veda etti. Asıl adı Ahmed Edib. Şiirlerinde bazen Harabi, bazen de Edib mahlasını kullandı. Bir süre Bahriye Birlik katipliği yaptı. On yedi yaşında son devir Bektaşi...

Kuddusi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl şairlerinden. 1760’da Bor’da dünyaya geldi. 1849’da Bor’da yaşama veda etti. Asıl adı Ahmet’tir. Babası Maraşlı şeyh İbrahim Efendi’dir. Önce babasını izleyerek Nakşibendi tarikatına girdi, daha sonra da kadiri oldu. Uzun yıllar Anadolu ve Rumeli’de...

Menemenlizade Tahir Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair ve yazar. 1863’te Adana’da dünyaya geldi. 1903’te İstanbul’da yaşama veda etti. Sadaret Telgraf Kalesi müdürlerinden Haşim Bey’in oğludur. İlk ve orta eğitimini küçük yaşta getirildiği İstanbul’da yaptı. 1883’te Mülkiye’den mezun oldu. Şura-yı Devlet...
Paylaş