Kuloğlu Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Saz şairi ve halk ozanı. Asıl adı Mustafa, Süleyman adını da kullanmıştır. Safranbolu’da dünyaya gelen Kuloğlu’nun doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. 1640’tan sonra kırklı yaşlarındayken yaşama veda ettiği ileri sürülür. Silahtar Tarihi’nde...

Kul Mehmet Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Saz şairi. Doğduğu tarih ve yer hakkında kesin bir bilgi yoktur. 1605’te Aydın’da yaşama veda etti. Tam adı Üveys Paşazade Mehmet Paşa’dır. Kul Mehmet, Aydın bölgesindeki Güzelhisar kasabasında yetişti. Mısır beylerbeyliği yapan Üveys Paşa’nın oğludur. Maliye...

Katibi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XII. Yüzyıl saz şairlerinden. Evliye Çelebi’nin, IV. Murat’ın yaşadığı dönemin saz şairlerinin adlarını sıralarken Çelebi Katibi adı ile andığı şairin hayatı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Şiirlerinden anlaşıldığına göre bir ordu şairidir. Öyle ki şu...

Güvenç Abdal Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Bektaşi şairi. Hacı Bektaş-ı Veli Vilayetnamesi’nde adı geçen Güvenç Abdal’ın hangi yüzyılda yaşamış olduğu hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. XVI. yüzyılda yaşayan Sersem Abdal bir şiirinde ondan şöyle söz eder: “Genç Abdal ile Hacı Bektaş geldiler...

Aşık Garip Kimdir? Hayatı ve Aşık Garip Hikayesi

HAYATI On altıncı yüzyıl saz şairlerinden. Hayatı hakkında pek bilgi yoktur. Adı çevresinde oluşan halk kahramanı olarak var sayılmaktadır. Aşık Garip öyküsüne göre Tebrizli Hoca Ahmet adlı bir tüccarın oğludur. Adı Resül’dür. Babası ölünce kendisine kalan mirası...

Gedai (Beşiktaşlı) Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Saz şairi. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. 1887’de İstanbul’da yaşama veda etti. Gençlik yıllarında bir aşk yüzünden memleketinden ayrılıp İstanbul’a geldi. Beşiktaş’a yerleşti. Bu sebeple Beşiktaşlı Gedai olarak bilinmektedir. Tokatlı diye anılır....
Paylaş