Yazıcı Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVII. yüzyıl halk şairlerinden. Yaşamı üzerine bilgi yok. Adını Aşık Ömer’in Şairname adlı yapıtından öğreniyoruz: “Yazıcı gark oldu Bahr-i Sefid’e Hak nasib eylesin hur-i cinani” Yine şairnamelerden asıl adının Mustafa olduğunu biliyoruz. Bu şairnamelere göre...

Üsküdari Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVII. yüzyıl saz şairlerinden. Kimi şiirlerinde Üsküdari Ahmedi mahlasını kullanmasına bakılarak asıl adının Ahmet olduğu sanılmaktadır. Yine adından anlaşıldığı gibi Üsküdarlıdır. Yaşamı hakkında kesin bilgi yok. Şiirlerinde geçen kimi tarihi olaylardan, XVII....

Şahinoğlu Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVII. yüzyıl halk ozanlarından. Hayatı hakkında şiirlerinden çok az bilgi edinebiliyoruz. Şahinoğlu, şairin gerçek adı mı, yoksa mahlası mı olduğu tespit edilememiştir. Sultan IV. Mehmet’in tahta çıkışını öven şiirler yazdığına göre bu dönemde yaşamış olmalı. ...

Öksüz Aşık Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVI. yüzyıl saz şairlerinden. III. Murat döneminde yaşamış ordu şairlerinden olduğu, Ferhat Paşa’nın, 1577-1590 yılları arasında yaptığı İran Seferi’nde büyük başarı kazanarak Şah’ın oğlu Haydar Mirza’yı rehine alıp İstanbul’a getirmesi üzerine yazdığı bir...

Kayıkçı Kul Mustafa Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Saz şairi. Yaşamı üzerine bilgi yok. Şiirlerinde söz konusu ettiği tarihi olaylardan XVII. yüzyılda yaşamış olduğu tahmin ediliyor. Gençliğinde, Murat Reis’in yanında bulunduğu bu nedenle de “Kayıkçı” sanını aldığı sanılıyor. Ayrıca şiirlerinden 1622’de II....

Aşık Hasan Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI (Temeşvarlı Gazi) Saz şairi. Doğum ve ölüm tarihleri hakkında herhangi bir bilgi yok. İkinci Viyana Kuşatmasından sonra yazdığı şiirler Aşık Hasan’ın XVII. yüzyılda yaşamış bir ordu şairi olduğunu göstermektedir. Nitekim 1686’da Budin’in düşüşü, 1688’de...
Paylaş