Dadaloğlu Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Halk ozanı. Menemencioğlu Ahmet Bey tarafından yazılan yazma “Menemenci Tarihi” adlı yapıtta, Gör Boy Beyi’nin oğlu Osman Bey, halkın haksız şikayetleri ve rüşveti ile Adana valisi Çelik Mehmet Paşa tarafından astırıldığı anlatılır. Bu konuda Dadaloğlu Musa...

Veysel Cehdi Kut Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair, halk ozanı ve hat bakıcısı. 1907 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. 1997’de Sivas’ta yaşama veda etti. Bağlı bulunduğu sülale Sivas’ın köklü sülalelerinden Karaköseoğulları’dır. Babası İsmail Efendi, annesi Zeynep Hanım’dır. Veysel Cehdi...

Köroğlu Destanı

EDEBİYATIMIZDAKİ YERİ Köroğlu (Doğu Türklerinde Gıroglı şeklinde), hemen bütün Türk kollarında olduğu kadar, Gürcü, Ermeni, Tacik ve Kürtler arasında da birçok sözlü rivayetleri yayılmış olan, nazım ve nesir varyantları sözlü gelenekte hala yaşamakta olan bir Türk...
Karacaoğlan Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Karacaoğlan Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Halk ozanı. Halk şairlerin çoğun olduğu gibi, Karacaoğlan’ında hayatı üzerindeki bilgilerimiz de birtakım rivayetlere, şiirlerinden çıkarılan kıt bilgilere dayanılarak yapılan kestirmelere dayanmaktadır. Elli yıldan bu yana yapılan araştırmalar, onun hayatını...

Karaoğlan Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVI. yüzyıl halk şairlerinden. Hayatı hakkında fazla bilgimiz yok. Birkaç müspet tarihi kayda göre XVI. yüzyılın yarısında, hatta daha önce Karaoğlan ya da Karacaoğlan adlı bir şairin yaşadığı ve türkülerinin halk arasında çok yaygın olduğu anlaşılmaktadır....
Paylaş