Oruç Bey Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XV. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinden. Adilü’l-Kazzâz el-Edirnevî, Edirneli Oruç, Oruç bin Adil adları ile de tanındı. Edirneli olup babasının Adil adlı bir kazzaz (ipekçi), kendisinin de katip olduğunu yapıtlarından öğreniyoruz. Tevarih-i Al-i Osman adlı tarihi...

Küçük Abdal Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XV. yüzyıl yazarlarından. Otman Baba’nın halifelerinden biri olduğu bilinen Küçük Abdal’ın hayatı hakkında elimizde hiçbir bilgi yoktur. Elimizde sadece eseri olan ve 1483’te kaleme aldığı şeyhi ile ilgili bir velayetname bulunmaktadır. ESERLERİ Vilâyetnâme-i...

Ebülhayr Rumi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XV. yüzyıl yazarlarından. Yaşamı hakkında bilgimiz yok. Ebülhayr Rumi hakkında bilinen şeyler, Cem Sultan dönemi yazarlarından biri olduğu ve Anadolu’da ve Rumeli’de İslam dinini yayan savaşçıların en ünlülerinden biri olan Sarı Saltuk’un yaşamını anlattığı...

Haliloğlu Yahya Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Haliloğlu Yahya’nın hayatı ile ilgili elimizde hiçbir bir bilgi yoktur. En önemli eseri olan Fütüvvetname’den anladığımız kadarıyla XV. Yüzyılda yaşamıştır. ESERLERİ Fütüvvetname: Bir tasavvuf kavramı olarak fütüvvet kavramını ele alan eserler ile fütüvvet ve...

Enveri Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI 15. yüzyıl tarih yazarlarından. Yaşamı üzerine ayrıntılı bilgi yok. Elimizdeki tek yapıtı Düsturname’den Fatih Sultan Mehmet ve II. Beyazıt dönemlerinde yaşadığı, sadrazam Mahmut Paşa’nın yanında Eflak, Midilli ve Bosna seferlerine katılmış olduğu anlaşılıyor....
Paylaş