Ebülhayr Rumi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XV. yüzyıl yazarlarından. Yaşamı hakkında bilgimiz yok. Ebülhayr Rumi hakkında bilinen şeyler, Cem Sultan dönemi yazarlarından biri olduğu ve Anadolu’da ve Rumeli’de İslam dinini yayan savaşçıların en ünlülerinden biri olan Sarı Saltuk’un yaşamını anlattığı...

Haliloğlu Yahya Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Haliloğlu Yahya’nın hayatı ile ilgili elimizde hiçbir bir bilgi yoktur. En önemli eseri olan Fütüvvetname’den anladığımız kadarıyla XV. Yüzyılda yaşamıştır. ESERLERİ Fütüvvetname: Bir tasavvuf kavramı olarak fütüvvet kavramını ele alan eserler ile fütüvvet ve...

Enveri Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI 15. yüzyıl tarih yazarlarından. Yaşamı üzerine ayrıntılı bilgi yok. Elimizdeki tek yapıtı Düsturname’den Fatih Sultan Mehmet ve II. Beyazıt dönemlerinde yaşadığı, sadrazam Mahmut Paşa’nın yanında Eflak, Midilli ve Bosna seferlerine katılmış olduğu anlaşılıyor....

Ahmedi Dai Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI On beşinci yüzyıl bilgin ve şairlerinden. Yaşamı üzerine kesin bilgi yok. Latifi, “Vilayet-i Germiyandan ve Mir Süleyman şairlerindendir” diyor. Buna benzer kayıtlardan öğrendiğimize göre, Ahmedi Dai önce Germiyanoğullarından, sonra da I. Beyazıt’ın (Yıldırım)...

Hamzavi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIV. yüzyılın ikinci yarısında sade ve canlı Türk nesrinin en büyük örneklerini veren Hamzavi, Hamza-name ve Kıssa-i İskender adlı büyük destani eserleri ile halk arasında yaşadığı dönemde büyük rağbet ve ilgi kazanmış bir yazardır. Hayatı hakkında hiçbir...
Paylaş