Güfti Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi ve tezkire yazarı. Edirne’de dünyaya geldiği biline Güfti’nin doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1677’de Edirne’de vefat etti. Asıl adı Ali. Yaşamı üzerine ayrıntılı bilgi yok. Medrese eğitiminden sonra çeşitli yerlerde kadılıklar...

Riyazi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Tezkireci ve şair. 1572’de Mekke’de dünyaya geldi. 1644’te İstanbul’da yaşama veda etti. Asıl adı Mehmet. Babası III. Murat döneminin kadılarından olan Mustafa Efendi’dir. Ailesi, Mekke kadısı olan dedesinin yanında iken dünyaya geldi. Medrese eğitimini...

Enisi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Yazar. Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemsettin hakkında Menakıbname adlı eseri hazırlayan Hüseyin Enisi hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Yazar hakkında tek bilinen Akşemsettin’in halifelerinden biri olduğudur. ESERLERİ Menakıb-ı Akşemseddin ESER ÖRNEKLERİ...

Muhyi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Yazar ve şair. Edirne’de doğduğu biline Muhyi’nin doğum tarihi ile ilgili bilgi yok. 1605’te Mısır’da vefat etmiştir. Asıl adı Mehmet Muhyiddin’dir. Defterdar Ekmekçizade Ahmet Paşa’nın kardeşidir. İlmiye mesleğine girdi ve 1573’te Edirne kadısı oldu. Mısır’da...
Paylaş