Elmastraşzade Hilmi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl divan şairlerinden. 18 Eylül 1840’ta İstanbul’da dünyaya geldi. 1881’de İstanbul’da vefat etti ve Kuzguncuk’ta Nakkaş Kabristanı’na defnedildi. Tam adı Mustafa Hilmi Efendi’dir. Divan-ı hümayun kalemi memurlarından Elmastıraş Ahmed Bey’in oğludur....

Şeyh Mevlevi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl divan şairlerinden. Tanzimat dönemi sonrası şairlerinden biri olan ve 1858’de Divan’ı basılmış bulunan Şeyh Mevlevi, özel bir sanat görüşü taşımaksızın eski divan tarzını ve ruhunu devam ettiren şairlerden biridir. Nazım dili düzgün ve...

Sa’id Paşa Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl divan şairlerinden. 1832’de Diyarbakır’da dünyaya geldi. 1891’de Mardin’de hayatının kaybetti ve burada toprağa verildi. Asıl adı Mehmed Sa’îd Paşa’dır. Şiirlerinde Sa’îd mahlasını kullandı. Babası Dîvan...

İrfan Paşa Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl divan şairlerinden. 1815’in Ocak ayında İstanbul’da dünyaya geldi. 24 Kasım 1888’de İstanbul’da vefat eden İrfan Paşa, Haydarpaşa’da Ayrılık Çeşmesi Kabristanı’nda toprağa verildi. Medîne-i Münevvere ahalisinden ve Tevkiî Küçük Mustafa Paşa...

Nu’man Mahir Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl divan şairlerinden. Eğriboz’da dünyaya geldiği bilinen Mahir’in doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yoktur. 1843’te İstanbul’da vefat etmiş ve Eyüp’te toprağa verilmiştir. Asıl adı Nu’mân Mâhir olup şiirlerinde Mâhir mahlasını...

Ziver Paşa Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl şairlerinden. 1793’te İstanbul’da dünyaya geldi. 1862’de Kabe’de yaşama veda etti ve Hz. Osman’ın mezarının yakınlarında toprağa verildi. Asıl adı Ahmet Sadık’tır. Defterhane katiplerinden Münif Efendi’nin oğludur. Medrese eğitimi gördü. Defterhane...
Paylaş