Ubeydullah Han Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVI. yüzyıl Çağatay edebiyatı divan şairlerinden. Şeybaniler hanedanın dördüncü hükümdarıdır. Şeybani Han’ın küçük kardeşi olan Mahmud Han’ın oğludur. Gençliği amcası Şeybani Han’ın yanında geçti ve onunla birlikte pek çok sefere katıldı. Şeybani prensleri...

Şeybani Han Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XV. yüzyıl Çağatay edebiyatı divan şairlerinden. Maveraünnehr fatihi olarak anılan Şeybani Han’ın lakabı Ebu’l-feth, adı Muhammed, nisbesi ise Şeyban’a nisbetle Şeybani’dir. Özbek hanı olan Şeybani, Cengiz soyundan ve Cuci ulusundandır ve bununla övünür. Bazı...

Cemal-i Halveti Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XV. yüzyıl tekke şairlerinden. Aksaray’da dünyaya geldiği bilinen Cemal-i Halveti’nin doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1496’da Hicaz’a giderken Halife Tebük korusu mevkiinde vefat etti, vasiyeti üzerine Hac yolu üzerinde toprağa verildi. Şeyh...

Arif Ali Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XV. yüzyıl şair ve yazarlarından. Hayatı hakkında herhangi bir bilgimiz olmayan Arif Ali’nin Tokat Kalesi dizdarı olduğu ve Melik Danişmend Ahmed Gaazi’nin etrafında oluşan dini-destani hikayelerin yazarı olduğu bilinmektedir. Bu hikayelerde Türk – Bizans...

Ahmed Bican Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XV. yüzyıl yazar ve şairlerinden. Doğum ve ölüm tarihleri hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Yazıcı Salih’in en küçük oğludur. Hayatı hakkında eserinin dışında pek fazla bilgi yoktur. Ağabeyi Yazıcıoğlu Mehmed’in etkisinde kalmış, onun gibi Hacı Bayram-ı...
Paylaş