Küthudazade Arif Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl dival şairlerinden. 1771’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1265/1849 senesinde Beşiktaş Sarayı’nın arkasındaki evinde seksen yaşlarındayken vefat etti. Beşiktaş’ta Yahyâ Efendi Türbesinin haziresindeki kabristana defnedildi. Asıl adı Hacı...

Reisülküttap Arif Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVIII. yüzyıl divan şairlerinden. Kastamonu’da dünyaya geldiği bilinen Reisülküttap Arif’in doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yoktur. 1813’ün Mart ayında İstanbul’da vefat etmiş ve Soğukçeşme’de Zeynep Sultan Camii dışında toprağa verildi. Tam adı Mehmet...

Arif Süleyman Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVIII. yüzyıl divan şairlerinden. Doğum yeri ve tarihi tam olarak bilinmemektedir. 1769 yılında İsakça/İsakçı’da (Silistre) vefat etmiş ve aynı yere defnedilmiştir. Tam adı Mîr Süleyman Ârif b. Hasan b. İbrahim, asıl adı Süleyman’dır. Şiirlerinde Ârif mahlasını...

Müsellem Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVIII. yüzyıl divan şairlerinden. Belgrad’da doğduğu bilinen Müsellem’in doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. 1752’de Edirne’de vefat etti ve burada toprağa verildi. Asıl ismi Ahmed’dir. Ebu’l-Vefa Şeyh Ahmed Müsellem Efendi unvanıyla tanındı....

Abdülbaki Arif Efendi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair, hattat ve müzikçi. 1663’te İstanbul’da dünyaya geldi. 1713’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Mezarı Edirnekapı’dan Eyüp’e giden yol üzerindedir. Mahzen katibi Mehmet Efendi’nin oğludur. Medrese öğrenimi gördü. Müderrislikte, Selanik, Bursa, Mısır ve...

Hevayi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVII. yüzyıl divan şairlerinden. Asıl adı Kuburizade Abdurrahman Rahmi. İstanbul’da doğup büyüdüğü bilinen şairin doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1715’te İstanbul’da vefat etmiş ve Emir Buharı hankahında gömüldü. Habeş valisi Mustafa Paşa’nın...
Paylaş