Ata Bey Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Tarihçi ve şair. 1810’da İstanbul’da dünyaya geldi. 1880’de Medine’de yaşama veda etti. Başlalalıktan emekli Tayyar Efendi’nin oğlu olduğu için Tayyarzade adı ile de anılır. 1824’te Enderun’a alındı, ancak 1833’te babasının vefat etmesi üzerine ailesinin...

Deli Hikmet Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl şairlerinden. 1842’de Niğde’de doğdu. 1888’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Asıl adı Hikmet olan şair Deli Hikmet mahlası ile tanındı. Hayatı hakkında elde edilen bilgiler, belgelerden çok söylentilere dayanır. İçkiye düşkün, zeki ve pervasız bir...

Üsküdarlı Hakkı Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl şairlerinden. 1822’de Misori’de doğdu. 1895’te İstanbul’da öldü. Asıl adı İbrahim’dir. Boğaz nazırı İsmail Paşa’nın oğludur. İstanbul’a geldikten sonra çeşitli dairelerde katip olarak çalışan Hakkı Bey’in, 1853/54 yılında akıl sağlığı bozuldu....

Eşref Paşa Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl şairlerinden. 1820’de Bursa’da doğdu. 1894’te İstanbul’da hayatını kaybetti. Adı Mustafa Eşref’tir. Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul’a gitti. Harbiye’yi bitirerek subay oldu. 1876/77 Osmanlı – Rus savaşındaki yenilgiden sorumlu...

Osman Şems Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl şairlerinden. 1813’te İstanbul’da dünyaya geldi. 1893’te İstanbul’da yaşama veda etti. Gençliğinde Nakşıbendi, Halveti ve Üveysi tarikatları şeyhlerine intisab ederek resmi görevler almadı. Bu yüzyılın en tanınmış mutasavvıf şairlerinden olan Osman...

Abdi (Şarkikarahisarlı) Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl şairlerinden. Şarkıkarahisar’da doğduğu bilinen Abdi’nin doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yoktur. 1885’te İstanbul’da yaşama veda etti. Katiplikle başladığı meslek hayatında kaymakamlık ve mutasarrıflık görevlerine kadar yükselmiş, aynı...
Paylaş