Faik Esat (Andelib) Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. 1873’te İstanbul’da dünyaya geldi. 1902’de Malatya’da yaşama veda etti. Asıl adı, Mehmet Esat’tır. Başmakçızade Zühdî Molla Efendi’nin oğludur. Şeyhülislamlar, kazaskerler ve kadılar çıkaran bir aileden gelir. Şiirlerinde önce Faik, daha sonra...

Mustafa Behçet Efendi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl yazarlarından ve III. Selim ve II. Mahmut devri saray hekimlerinden. 1774’te İstanbul, Eyüp’te dünyaya geldi. 1833’te Şarbon veya Antrax’dan yaşama veda etti. Vefat tarihi Kamusü’l-Âlâm ve Sicill-i Osmanî’de 1830-31, Lûgat-ı...

Zarif Paşa Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl divan şairlerinden ve yazarlarından. 1816’da İstanbul’da dünyaya geldi. 1861’de İstanbul’da yaşama veda etti. Tam adı Mustafa Zarif Paşa’dır ve Koskalı Nazîf Efendi’nin oğludur. Kalemden yetişen Zarif Paşa, hassa alayı kâtibi oldu. Sonraki...

Zarifi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVIII. yüzyıl şairlerinden. Rusçuk’ta dünyaya geldiği bilinen şairin doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1795’te Rusçuk’ta vefat etmiş ve Rusçuk’ta Bey Mezarlığı karşısındaki Tonbul Camiinin haziresindeki bir türbeye defnedilmiştir. Kaynaklarda geçen...

Terzi Baba Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl divan şairlerinden. 1781’de Erzincan’a bağlı Sarıgöl’de dünyaya geldi. 1848 senesinde Erzincan’da kolera salgınında vefat etti. Erzincan defterdarı Mecîd Efendi ve halifelerinden Fehmî Efendi tarafından yaptırılan ahşap türbeye defnedildi....
Paylaş