Sevdai Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVI. yüzyıl şairlerinden. Yaşamı üzerine kesin bir bilgi yok. Sehi Tezkiresi’nde bu adı taşıyan bir şairden söz edilmekte, Kırlareli’nde kadı iken hayatını kaybettiği ve oraya gömüldüğü belirtilmektedir. Elimizdeki Divan’da ise Şehzade Korkut için yazılmış üç...

Sehi Bey Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair ve tezkire yazarı. Edirne’de dünyaya geldiği bilinen Sehi Bey’in doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1548’de Edirne’de yaşama veda etmiş ve burada gömülmüştür. Asıl adı, ailesi ve yetişmesi hakkında herhangi bir bilgi yok. Fatih Sultan Süleyman...

Sarıca Kemal Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI On beşinci yüzyıl şairlerinden. Doğum ve ölüm tarihleri ile ölüm yeri konusunda kesin bir bilgi yoktur. Sadece Sicil-i Osmani’de 1475’te öldüğü kayıtlıdır. Kemal-i Zerd adı ile de tanındı. Latifi’nin söyleyişi ile “Viyalet-i Saruhan’da Bergama nam...

Salim Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Tezkire yazarı ve divan şairi. 1688’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1743’te İstanbul’da yaşama veda etti. Bozdoğan Kemeri yakınına, babasının yanına gömüldü. Asıl adı Mehmet Emin olan Salim, Şeyhülislam Mirza Mustafa Efendi’nin oğludur. Ulema çocuğu olduğu için...
Paylaş