Hafız Halil Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XV. yüzyıl şairlerinden. Hafız Halil’in tam adı Halîl ibni İsmâîl bin Şeyh’dir. Babası, Şeyh Bedrettin’in oğlu Seyyid Paşa adıyla anılan İsmail Bey’dir. Yaşamı üzerine bilinenler Menakıb-ı Şeyh Bedrüddin adlı yapıtından çıkarılmaktadır. Babası ölünce iki kız...

Cemali Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XV. yüzyıl divan şairlerinden. Asıl adı Beyazıt. Latifi, Cemali için ya Karamanlı ya da Bursalıdır demekte, “Vatan-ı aslisinde ihtilaf iderler” diye belirtmektedir. Bir incelemeye göre de Akşehirlidir (ya da Akhisarlı). Şeyhi’nin yeğeni olup Çelebi Mehmet, II....

Mesihi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. Asıl adı İsa. Priştina’da doğduğu bilinen Mesihi’nin ne zaman doğduğu konusunda tam bir bilgi yok. 1512’de Bosna’da vefat etmiş ve burada toprağa verilmiştir. Genç yaşta İstanbul’a geldi ve medrese öğrenimi gördü. Bir süre sonra hat sanatına merak...

Şahidi (Edirneli) Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XV. yüzyıl şairlerinden. Yaşamı üzerine ayrıntılı bilgi yok. Tezkirelerde “Sultan Cem’in defterdarı” olarak geçer. Sürgün yıllarında bile Sultan Cem’in yanından ayrılmamış, 1495’te Cem’in vefatından sonra da Edirne’ye dönmüştür. Bu tarihten sonra ölmüş...

Zeynep Hatun Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI On beşinci yüzyıl divan şairlerinden. Amasya’da dünyaya geldiği bilinen Zeynep Hatun’un doğum tarihi ile ilgili bilgi yok. 1474’te Amasya’da yaşama veda etmiş ve burada toprağa verilmiştir. Kadı Mehmet Efendi’nin kızıdır. Arapça ve Farsça öğrendi. Musiki ile de...

Hatiboğlu Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. 1387’de dünyaya geldi. Yaşamı üzerine bilinenler sınırlı. Köprülü, II. Murat döneminde yaşayan Mevlana Taveddin İbrahim olduğunu ileri sürüyor. Ferahname’de kendi üzerine verdiği bir iki bilgi de bu yargıyı doğruluyor. Germiyan mülkünü Honas...
Paylaş