HAYATI

Şair ve yazar. 1912 yılında Mersin, Tarsus’ta dünyaya geldi. 1996’da yaşama veda etti. Asıl ismi Burhanettin Orhan Yalçın’dır. Yazılarında ve eserlerinde “Burhan Sadık Yalçın” imzasını kullandı. Hukukçu Sadık Yalçın’ın oğlu. Adana’da Zaferimilli Okulu’ndan sonra Adana Lisesi’nde bir süre okudu. Gazeteciliğe atıldı; Yeni Adana, Türk Sözü ve Gür Ses gazetelerinde yazı işleri müdürlüğü, Akşam gazetesinin Adana muhabirliğini yaptı. İstanbul’da Matbuat Umum Müdürlüğü’nde memurluğa başladı. Daha sonra Ankara’ya giderek Tasvir gazetesinde, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nda çalıştı. 1953’te Yeni Devir gazetesini kurdu.  

Burhan Sadık Yalçın’ın ilk şiiri (“Handan”) Çiçek dergisinde çıktı. Öyküleri ve “Kızıl Gece” adlı roman tefrikası Yeni Adana gazetesinde, şiirleri ve yazıları Çukurovada Memleket, Hareket, Uyanış, Hayat, Yeni Hayat, Varlık, Gündüz ve İstanbul’un Sesi dergileriyle Akşam, Ulus ve Zafer gazetelerinde yayımlandı. Burhan Sadık, şiirlerini sırasıyla Çeşme (1949, bazı nesirleriyle birlikte), Gönül Damlaları (1968) ve Özlem Kuşları (1992) adlı kitaplarında bir araya getirdi. “Ne Olursun Gitme Parlak Alevinin Çağrısına”, “Gece Yarısından Sonra Masmavi Bir Odada” ve “Aşk Akıyor Duru Duru” mısralarıyla başlayan şiirleri Akın Özkan tarafından, “Olur ki Gelemem” adlı şiiri Metin Özülkü tarafından bestelendi. 

ESERLERİ

Şiir:  

  • Çeşme/Şiirler-Nesirler, İst.: Anıl Mtb., 1949 
  • Gönül Damlaları, Ank.: Butik Mtb., 1968 

Roman:  

  • Yalaza, İst.: Akşam Mtb., 1934. 

KAYNAKÇA: Yazar, 93-94; M. Savaşçı, “Burhan Sadık Yalçın’ın Biyografisi: Basılı ve Basılacak Eserleri”, Gönül Damlaları, Ank., 1968, s. 13-14, M. Behçet Yazar / Edebiyatçılar Âlemi: Edebiyatımızın Unutulan Simaları (yay. haz. Mustafa Everdi, 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009). 

Paylaş