HAYATI

1889 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 4 Kasım 1982 günü İstanbul’da hayatını kaybetti. Kabri Karacaahmet Mezarlığı’dandır. Tam adı Mehmet Burhanettin Felek. Şüra-yı Devlet üyelerinden Ziyaettin Bey’in oğludur. Üsküdar Ravzay-ı Terakki Rüştiyesi ve Mülkiye İdadisi’ni bitirdi. 1911 yılında İstanbul Hukuk Mektebi’nden mezun oldu. Daha sonra Evkaf İnşaat Başkâtibi, Ticaret Vekâleti Hukuk Müşavir muavini ve İstanbul İaşe Müdürü olarak çalıştı. Bir süre farklı okullarda Fransızca ve Türkçe öğretmenliği ve İstanbul Gazetecilik Enstitüsü’nde yazı hocalığı ve avukatlık yaptı. 1924 yılında Milli Spor Teşkilatı’nı ve 1930 yılında Balkan Oyunları’nı kurdu. 1938-1965 yılları arasında Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanlığı ve Beden Terbiyesi Dayanışma üyeliğinde bulundu. Tasvir-i Efkar gazetesinde spor muhabirliği ve foto muhabirlik yaptı. Yusuf Ziya Öniş ve Ali Sami Yen ile birlikte Türkiye İdman Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer aldı.

Burhan Felek’in ilk yazısı 1918 yılında Donanma dergisinde yayımlandı. Yazarın daha sonra fıkra, sohbet ve mizahi öykü türlerinde kaleme aldığı yapıtları sırası ile Tevhid-i Efkar, Vakit, Vatan, Yeni Ses, Milliyet, Cumhuriyet ve Vatan gazetelerinde yer aldı. 1946-1950 yılları ile 1959-1987 yılları arasında iki dönem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlık görevini yürüttü. 1976 yılında kendisine “Şeyhülmuharririn” unvanı verildi.

Türkiye’nin ilk fıkra yazarı olarak kabul edilen Burhan Felek, kolay anlaşılır Türkçesi, ağdalı olmayan sade dili, rahat üslubu ve gazete okuyucusuna yönelik mizah anlayışı ile geniş bir okur kitlesine ulaşmıştır.

Doksan üç yıllık ömrünün üç çeyrek yüzyılını Türk sporuna, özgür basın anlayışı ve Olimpizm davasının savunuculuğuna adamış bir insan… Pek çok “ilk”lere imzasını atmış bir kişi… Varlıklı bir ailenin refah içinde büyümüş çocuğu olmasına rağmen hayatı mücadeleler içinde geçmiş gerçek bir idealist… Giriştiği her işte başarıya ulaşmasını ve en üst mertebelere yükselmesini bilmiş; kişiliği, bilgisi, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile tanınmış saygın bir şahsiyet… Gerçek bir eski “İstanbul Beyefendisi”… En güzel Türkçeyi o konuşur, o yazardı. En güzel fıkraları o anlatırdı. Dilinden de, kaleminden de adeta bal damlardı… Güçlü bir hatip, yaman bir yazardı o… Çünkü o, BURHAN FELEK’ti. Üstadımız, hocamız ve başkanımız BURHAN FELEK.. (Hocamız ve Başkanımız Burhan Felek (TMOK Yayın no: 8, İstanbul)

ESERLERİ

FIKRA-ARAŞTIRMA-GEZİ-ANI:

  • Hint Masalları (Hindistan izlenimleri, 1944)
  • Adem’den Bugüne Büyük Aşklar (1945)
  • Felek (fıkralar, 1947)
  • Vatandaş Ahmet Efendi (mizahî hikâyeler, 1957)
  • Eski İstanbul Hikâyeleri (1971), Yaşadığımız Günler (anıhikâye, 1974)
  • Nasrettin Hoca (1982), Recep’in Kahvesi I (1984)
  • Biraz da yarenlik (1984)

ÇEVİRİ:

  • Don Camillo (Giovanni Guarechi’den, tüm serinin çevirisi)
  • Melek Hanımın Aşkı (oyun, Jean Wernell’den uyarlama, İstanbul Şehir Tiyatrosunda sahnelendi)

KAYNAKÇA: Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (6. bas. 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009)

Paylaş