HAYATI

1 Ocak 1938 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kabataş Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Bir süre Erzurum Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. Daha sonra mezun olduğu bölüme asistan olarak atandı. Bu okulda “Mizancı Murad Bey Hayatı ve Eserleri” adlı tez çalışması ile doktor ünvanı aldı.

“Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Şahıslar Dünyası” adlı teziyle 1977 yılında doçentliğe; “Jön Türklerin Mektupları” adlı teziyle de 1982 yılında profesörlüğe yükseldi.

Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Bu süre içinde Paris ve Varşova Üniversiteleri’nde Türkoloji dersleri verdi. 1987 yılında sonra Marmara Üniversitesi’nde görev yapmaya başladı.

Eserleri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Hisar, Türk Edebiyatı, Türkiye Günlüğü ve Türk Kültürü dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Jön Türklere Dair Vesikalar I- Edebiyatçı Jöntürkler’in Mektupları (1982), Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Şahıslar Dünyası (1984), Reşat Nuri Güntekin (1989).

DERLEME: Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi (5 cilt, I-II; Mehmet Kaplan ve İnci Enginün ile 1974, 1978 – III-IV-V: Mehmet Kaplan, İnci Enginün ve Zeynep Kerman ile 1979, 1982, 1989), Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal I-II (antoloji, M. Kaplan, İ. Enginün, N. Birinci, A. Uçman ile, 1981), Güzel Yazılar-Oğuzdan Bugüne (komisyon, 1996), Güzel Yazılar-Hikâyeler (2 cilt, komisyon, 1996), Güzel Yazılar-Kısa Oyunlar (komisyon, 1996), Güzel Yazılar-Şiirler (komisyon, 1997), Güzel Yazılar-Mektuplar (komisyon, 1997), Güzel Yazılar-Gezi-Hatıra (komisyon, 1997), Güzel Yazılar-Röportajlar (komisyon, 1997).

SADELEŞTİRME-YAYIMA HAZIRLAMA: Yaşadığım Gibi (Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kir yazıları, 1970), Nutuk I (M. Haser ve Mehmet Ali Aydın ile, 1973), Nutuk II (M. Haser ile 1975), Mizancı Murat Bey-Hayatı ve Eserleri (1979), Turfanda mı, Yoksa Turfa mı (Mizancı Mehmet Murad’ın romanı, 1980), Cenab Şahabeddin’in Bütün Şiirleri (M. Kaplan, İ. Enginün, N. Birinci, A. Uçman ile, 1984).

Paylaş