HAYATI

Şair. 1910’da Çorlu, Tekirdağ’da dünyaya geldi. 9 Ocak 1976’da Bursa’da yaşama veda etti. Emir Sultan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Edirne Ziraat Mektebi’nden mezun olan Basri Gocul, çeşitli yerlerde öğretmenlik, Bursa’da türbedarlık, müze ve kütüphane memurluklarında bulundu. Niğde müze memurluğundan Ceyhan’a öğretmen olarak atandı; 1969’da kendi isteği ile Bursa Balaban Bey İlkokulu’ndan emekli oldu.

Basri Gocul, ulusal duyguları dile getiren bir şair olarak tanındı. Arı, özlü ve kendine özgü bir şiir dili vardır. Bu dil destan türüne uygun düşen tok bir ses halindedir. Dede Korkut öykülerindeki bazı kelime ve ibarelere mısralarında aynen yer veren şair, hece vezninin çeşitli kalıplarını ve nazım biçimlerini kullanmış ve nazım parçalarının başına söyleme, söyleniş, sesleniş, yakarış, ağıt, ninni gibi başlıklar koymuştur.

ÖDÜLLERİ
 • Türk Millî Destanı ile 1944 TDK Ödülü.
ESERLERİ

Şiir:

 • Bir Nara, İst.: İnkılâb, 1936
 • Aydın Yaylalarında, İst.: Ülkü Mtb., 1939
 • Türk Millî Destanı: Oğuzlama, 9 cilt, İst.: Milli Destan, 1948-52
 • Oğuzname, Ank.: Yeni Desen Mtb., 1973

Manzum Vecize:

 • Gerekken Yepelenmek, İstendim Tepelenmek, Bursa: Milli Destan, 1952
 • Söndüreyim Derken Mumu Sakalcığın Tutuştu mu?, İst.: Anıl Mtb., 1952
 • Gül Sevgisi Kalbde İkin Acıtır mı Eli Diken?, Bursa: Milli Destan, 1954
 • Öldüğün Vakit Acından Tabutun Koz Ağacından, Bursa: Milli Destan, 1954
 • Biçilecek Ektiklerim Boşa Gitmez Çektiklerim, Bursa: Aysan Mtb., 1963
 • Manzum Vecizeler, Bursa: Ömer Mtb., 1965
 • Söz Hazinesi, Bursa: Taşman Mtb., 1966
 • Özlü Sözler, Bursa: Renk Mtb., 1966
 • Mânâ Hazinesi, Bursa: Temiz-İş Mtb., 1966
 • Beyitlerle Vecizeler, Bursa: Taşman Mtb., 1969
 • Değerli Düşünceler, Bursa: Özvar Mtb., 1969
 • En Güzel Örnekler, Bursa: Sanat Mtb., 1969
 • Hikmetli Beyitler, Bursa: Özvar Mtb., 1969
 • Seçme Konular, Bursa: Özvar Mtb., 1969
 • Nazımlaştırılmış Vecizeler, Bursa: Özvar Mtb., 1969
 • Bal Yesem Gül Koklasam Azalmış Olmaz Tasam, Bursa: Taşman Mtb., 1969
 • Vecizelerle Şiir Şöleni, Bursa: Özvar Mtb., 1969
 • Büyüklerin Sözleri veya Sözlerin Büyükleri, Bursa: Özvar Mtb., 1970

Çeviri:

 • Pakistan Millî Şairi İkbal’in Hikmetli Şiirleri, Bursa: Özvar Mtb., 1970
 • Tür Lalesi (M. İkbal), Bursa: Özvar Mtb., 1970
 • En Güzel Şiirleriyle Petöfi (S. Petöfi), Bursa: Özvar Mtb., 1970
 • Mevlana’dan Seçme Şiirler, Bursa: Özvar Mtb., 1970
 • Mevlana’nın En Güzel Şiirleri, Bursa: Taşma Mtb., 1970
 • Avuç Avuç Topla Beni (Mevlana), Bursa: Özvar Mtb., 1971
 • Mevlana’dan Rübailer, Bursa: Özvar Mtb., 1971
 • Mistik Şiirler (Mevlana), Bursa: Özvar Mtb., 1971

Diğer:

 • Sayın Besim Atalay Benimle Etmiş Alay, Bursa: Milli Destan, 1953
 • Türk Şehnâmesi, Kayseri: Erciyes Mtb., 1955

KAYNAKÇA: M. Aldan, Hisar, S.150 (Haziran 1976), s. 25; “Gocul, Basri”, TDEA, III, 343-344; Karaalioğlu, 233; A. Akmanlar, Oğuzname, Bursa, 1993.

Paylaş