16 Şubat 1483 tarihinde Fergana’da dünyaya geldi. 26 Aralık 1530’da Ağra’da hayatını kaybetti.

Babasının ölümünden sonra tahta geçmesi üzerine Kabil, Horasan, Semerkant, Maveraünnehir ve Bahara gibi çağın önemli kültür merkezlerini alarak büyük bir devlet kurdu.

Türk ve Çağatay edebiyatının en önemli isimlerinde biri olan Babür Şah, askeri ve devlet yönetiminde gösterdiği başarıları kültür ve sanat alanında da göstermiş, divanlar dolusu şiirler yazmış, hattatlık ve bestekarlıkla da ilgilenmiştir.

En önemli eseri olan Babürname’de Babür Şah, Allaha olan inancını, korkularını, sevinçlerini, kişiliği ile ilgili bilgileri ve hareketli yaşam öyküsünü anlatır. İlki 1857 yılında Kazan’da basılan Babürname’nin günümüz Türkçesine çevirisi ise 1943 yılında Reşit Rahmeti Arat tarafından yapılmış, yeni basımı ise Babür’ün Hatıratı adı ile basılmıştır.

ESERLERİ

Babürnâme (Vekâi), Mübeyyen” (Kazan, 1857), Risaleyi Validiyye (Doğum Risalesi), Babür Divanı, Babür Aruz Risalesi.

Paylaş