HAYATI

Roman ve öykü yazarı, çocuk edebiyatçısı ve hukukçu. 1932’de İstanbul’da dünyaya geldi. 30 Aralık 1981’de İstanbul’da yaşama veda etti. Deneme yazarı Sırma Köksel kızıdır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ayhan Bozfırat, eğitimini tamamladıktan sonra aynı fakültenin Ceza ve Ceza Usulü Kürsüsü’nde asistan olarak çalıştı. Daha sonra işinden ayrılarak o sırada Paris’te bulunan eşinin yanına gitti. İlk öykülerini Paris’te kaleme aldı. İstanbul’a döndükten sonra bir süre serbest avukat olarak çalıştı.

Ayhan Bozfırat, şiir ve yazılarını Yeni Gazete, Yeni Dergi ve Yansıma dergilerinde yayımladı. Öykülerinde kişi, zaman ve mekanı somut olarak belirlemeyen, arka planları çeşitli çağrışımlara açık, soyutlamalar ve sembollerle örülü bir anlatım sergiledi. Anlatımda şiirsel bir dil kullandı. Genel toplumsal tedirginliklerin yol açtığı bunalımları anlattı. Olaylardan çok durumları ele almayı tercih etti. Küçük ayrıntılar üzerinde durduğu öykülerinde diyaloglara yaslanan, duru, temiz ve yer yer alegorik bir ifade ile kent insanının psikolojik konumunu ortaya koydu.

Fatma Oran, Ayhan Bozfırat hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Ayhan Bozfırat, duru, akıcı bir dil ve üslupla ördüğü, sürükleyici konuşmalarla oluşturduğu hikâyelerinde belki sizi, belki bir büyüğünüzü, belki bir sevdiğinizi ama mutlaka tanıdığınız birini anlatıyor; hem de bugüne değin hiç göremediğiniz, sezemediğiniz yönleriyle.” Selim İleri ise Ayhan Bozfırat’ı bir yazısında şu cümlelerle anlattı: Sevgili Ayhan Bozfırat’ın 30 Aralık 1981’de kaybettik. Elli yıllık yaşamından geriye üç çocuk romanı da kaldı, birbirinden güzel ve birbirini bütünleyen üç çocuk romanı. Üçünü art arda çok severek okumuştum. Yazar, çocukların korunaksız dünyalarına değişik cephelerden yaklaşıyor, hele ‘çalışan’ çocukların sorunlarına eğiliyordu. Umut payını asla göz ardı etmeyerek”.

ESERLERİ:

HİKÂYE:

  • İstasyon (1971)
  • Fırıldak (1972)
  • Sokak Lambaları (1980)
  • Bütün Hikâyeleri (1999)

ROMAN:

  • Osman (çocuk romanı, 1972)
  • Dört Yol Ağzındaki Ev (1976)
  • Bütün Hikâyeleri (2000).

KAYNAKÇA: Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), Fatma Oran / Bütün Hikâyeleri (Cumhuriyet Kitap, 20.1.2000), TBE Ansiklopedisi (2001), Ömer Lekesiz / Yeni Türk Edebiyatında Öykü – 4 (2001),  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013)

 

Paylaş