HAYATI

XVIII. yüzyıl halk ozanı ve saz şairlerinden. Asıl adı bilinmeyen şair, şiirlerinde Ravzi mahlasını kullanmıştır. Hayatı hakkında bilgimiz yoktur. Padişah III. Ahmed zamanında Ruslar ile yapılan bir savaşla ilgili şiirlerinde yaşadığı çağı çıkarmaktayız. Destanının canlı tasvirleri ve içinde yer alan bilgileri Ravzi’nin de bu savaşa katıldığına işaret etmektedir.

Aşık Ravzi’nin tespit edilen iki şiirinden biri Vasfi Mahir Kocatürk’ün kendinde bulunan bir yazma cönkten alınmıştır.

ESER ÖRNEKLERİ
DESTAN

Yine baş kaldırdı Mofkof kralı
Kaçma kâfir, sana meydanımız var
Seninle eyleriz ceng ü cidali
Bu yolda ölecek kurbanımız var

Kaldırdı bu yüzden Sultan Ahmed Han
Çağrıldı ocaklı eyledi divan
Saf saf olup cümle geldiler heman
Dediler: Uğruna bir canımız var

Dağıldı fermanlar kûşe-i çara
Turmacılar çıktı yüz bin serdara
Yüz çavuş doksan altı çıktı aşkâra
Kan saçar bir sahipkıranımız var

Açılıp al yeşil bayrak düzüldü
Her diyardan serdengeçti yazıldı
Boşandı aç kurtlar, bendi çözüldü
Ağzını açmışlar aslanımız var

Kaltılari lağamcı, topçu, cebeci
Dizmiş askerini eyler çarkacı
Yıkarlar başına tahtı ve tacı
Tâ Kızıl Elma’da nişanımız var

Sipahi ağalar kalktı yürüdü
Yer yüzünü atlı cenkçi bürüdü
Binbaşılar çekti aşiret kürdü
Nice bin mızraklı doğanımız var

Bunca mir-i mian, bin paşa hazır
Kırk dört üçeroğlu, şöhretli vezir
Sancağ-ı Şerif’in rehveri Hızır
Resul-i Kibriya burhanımız var

Donanma-yı hümayun gezer deryada
Kalyoncu askeri hazır, amade
Yelken üzerinde, sancak küşade
Kulların umurun koyanımız var

Boşnak, Arnavut hiç gelmez hesaba
Tatar Han askeri dönmüş kasaba
Yakarlar ülkeni olur harabe
Oklar atar bunca kemanımız var

Yedi kral kalksa bozulur ırkı
İslâm’a yardımcı Mevlâ’nın fevzi
Şereftir şüheda menzili, Ravzî!
Bu yolda ser feda, imanımız var

KAYNAKÇA: Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası, Köprülü, Fuat (2004). Saz Şairleri. Ankara: Akçağ Yay

 

Paylaş