HAYATI

XVII. yüzyıl saz şairi. IV. Murat’ın öldürtülmesi üzerine yazdığı bir ağıtla ve ordu şairi olarak bulunduğu Girit Savaşı ile ilgili şiirleriyle tanındı. Yaşamı üzerine başka bilgi yok.

Savaş şiirleri yanı sıra aşk şiirleri de yazmış olan Aşık’ın kendine özgü bir söyleyişi ve temiz bir dili vardır. Şu dörtlük Aşık’a aittir:

“İl diline bakıp nefsin incitme

İl dili yamandır, hey kara gözlüm

Bana türlü türlü cefalar etme

Ayrılık gümandır her kara gözlüm”

ESERLERİ

Şiirlerine mecmualarda rastlanır.

ESER ÖRNEKLERİ

I

Sabah sabah esen seher yelleri
Benim sevdiğime benden aşk eyle
Irmak olup akar çeşmim selleri
Benim sevdiğime benden aşk eyle

Hayalleri gözlerimden ayrılmaz
Akar bu çeşmimim yaşı durulmaz
Bir derde uğradım derman bulunmaz
Benim sevdiğime benden aşk eyle

Yavru şahan idim uçtum yuvadan
Ahım inmez oldu daim havadan
Unutmasın beni dahi duadan
Benim sevdiğime benden aşk eyle

Aşık eder dünya gelmez aynıma
Abdal olup post çekeyim eğnime
Tanrı emaneti olsun boynuma
Benim sevdiğime benden aşk eyle

II

Alem bizar oldu benim zarımdan
Bir aşık bülbülüm gülden usandım
Ayırdılar beni nazlı yarımdan
Çeşmim yaşının selinden usandım

Felek alnımıza çekmiştir kalem
Aşk bir afet imiş gayrı ne diyem
Bizi söyleşirler şu halk-ı alem
Bizi söyleşen dillerden usandım

Kahpe rakip kanımıza kandım mı
Çözülmüş yaremin sine bendi mi
Fikredip bitirdim kendi kendimi
Cihandan el çektim candan usandım

Garip aşık neyler bay ü gedayı
Çekilmez güç olur feleğin yayı
İstemem cihanı dünyayı canı
Bana nasihat verenden usandım

III

Kara gözlüm senden murat alınmaz
Cana cevrin çoktur fendin bilinmez
Yandım elinden
Tutsam belinden
Emsem lebinden
Efendim naz eder nazlıdır

İştiyakın derunumu yakıyor
Ah ile efganım Arş’a çıkıyor
İki elimde taş
Didelerim yaş
Sinemde ateş
Derunumdan yanan közlüdür

Figanım işiden der ki yazıktır
Gariplik çekmişim bağrım eziktir
Yar ele girmez
Yanıma gelmez
Halimden bilmez
Gam değil ezelden sözlüdür

Der ki Aşık kimse bilmez halimden
Kime dar edeyim senin elinden
Havadan inmez
Koluna konmaz
Ateşim sönmez
Yandıran bu ahu gözlüdür.

IV

Şu alemde güzellerde
Senin gibi güzel olmaz
Yedi iklim dört köşede
Senin gibi güzel olmaz

Ey benim canımın canı
Güzellik sana erzani
Kime teşbih edem seni
Senin gibi güzel olmaz

Ne hurisin ne perisin
İki gözümün birisin
Şimdi cihanın varısın
Senin gibi güzel olmaz

Dertli Aşık eder canım
Keremler ettin sultanım
Bu tenim içinde canım
Senin gibi güzel olmaz

KAYNAKÇA: Ergun, Sadettin Nüzhet (1933). XVII nci Asır Sazşairlerinden Âşık. İstanbul: Semih Lütfi: Sühulet Kütüphanesi, Köprülü, M. Fuad (2004). Saz Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Paylaş