HAYATI

Şair. 3 Mart 1922’de Konya’da dünyaya geldi. 3 Şubat 2002 günü Mekke, Suudi Arabistan’da yaşama veda etti. Hacı Veyiszade İbrahim Efendi’nin oğlu. İlköğrenimini Konya’da tamamladı; küçük yaşta Kuran’ı hıfzetti. 1938’de ailesiyle birlikte Medine’ye göç etti. Kahire’de El-Ezher Üniversitesi’ni bitirdi (1945). Medine’de II. Mahmut tarafından kurulan Mahmudiye Kütüphanesi’nin (1953-75), Şeyhülislam Arif Hikmet Bey Kütüphanesi’nin (1975-85) müdürlüğünü yaptı ve bu görevdeyken emekli oldu. Aruz ölçüsüyle yazdığı, İslami düşünce duyarlığı taşıyan ve çoğunlukla M. A. Ersoy tarzında dile getirdiği şiirleri İstanbul’da A. K. Belviranlı’nın çıkardığı İslâmın Nûru adlı dergide yayımlandı (1951-53).

ESERLERİ

Şiir:

  • Gümüş Tül, İst.: Ahmed Said Mtb., 1966 (yb Gümüş Tül ve Alevler, İst., 1970).

Anı:

  • Bir Ömürden Sayfalar, Ank.: 2002
  • Medine Notları, Ank.: 2002
  • Hatıralar 1-2-3, İst.: Kaynak, 2007-2008

Diğer:

  • Nurdan Sesler, Ank.: Hilâl, 1957
  • Gecelerin Gündüzü, İst.: Marifet, 1999

Çeviri:

  • Büyük İslâm Şairi Dr. Muhammed İkbal (Ebu’l Hasan en-Nedvî’den, 1970)
  • Zulmeti Yıkan Nur (Faslı Şeyh İbrahim İdris es-Sunusî’den, 1970)
  • Parlayan Nur (İbrahim İdris es-Sunusî’den, 1970; Asırlar Boyunca Parlayan Nur adıyla, 2002)
  • Yirminci Asır Mütefekkirlerin Hakkı Arayışı (Abbas Mahmud Akkad’dan, 1983).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), TDE Ansiklopedisi (c. 5), Yeni Şafak (6.12.2000), TBE Ansiklopedisi (2001), Alim Kahraman / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 26, 2002), Özgür ve Bilge Dergisi (sayı: 2)

Paylaş