HAYATI

On üçüncü yüzyıl şairlerinden. Türk edebiyatının en eski hikayelerinden biri olan Yusuf ile Züleyha’nın en eskisini 1232’de yazdığı bilinen Ali adlı şairin yaşamı hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyoruz. Mehmet Fuat Köprülü, Ali’nin bir Oğuz Türkü olabileceğini dile getirmiştir.

ESERLERİ
  • Yusuf ile Züleyha (Kıssa-i Yusuf)
ESER ÖRNEKLERİ

KISSA-I YUSUF’tan (Yusuf ile Züleyha’dan) seçilmiş bir örnek:

Yusuf savcı kıssasın kıldık ıyan

Arap acem dil yittikçe kıldık beyan

Okumaga tangılamaya oldi asan

Okuyanlar dua ile angsın emdi

……

Ah diriga değme kişi düzmedi

Fehim eksik kimseler yazmadı

Bu zaif usbu nazmı üzmed

Rubai düzen içse dursa emdi

Beni koşan zaif bende Ali

Yigirmi dört rakam içre saldı bildi

Yarlıkagıl ya rahim ol hata kuli

Rahmetingdin mihrabanlık umar emdi

Ümid tutar bu müznibe sen Mevlaya

Sen kerimsen rahimsem Mevlaya

Rahmet kılgıl ya Ali alaya

Son nefesde müferrec Kılgıl emdi

Hudavenda bu hacetim sanga malum

Ya armehar  rahimin kılma mahrum

Ahır demde iman ata kılgıl emdi

Mevladın meded Nusret yitüzünden

Recep ay celeb otuzundan

Tarihning altı yüz otuzundan

Bu zaif bu kitapnı düzdü emdi

Tevfik rusret fehmü kuvvet hakdım bildim

Allahım ruzi kılduğuna şakir oldum

Bu kitapnı düzdim tamam kıldum

Ve nefe’na ve eyye-küm diyur emdi.

Ali, Yusuf ile Züleyha

KAYNAKÇA:Ş erîfî, Yûsuf u Zelîhâ (haz. Zuhal Kültüral), İstanbul 2001, Muhammed Nevrûzî, Yûsuf u Züleyhâ: İnceleme-Metin (haz. Çoban Hıdır Uluhan), Ankara 2007, hazırlayanın girişi, I, 7, Halide Dolu, Menşeinden Beri Yusuf Hikâyesi ve Türk Edebiyatındaki Versiyonları (doktora tezi, 1953), İÜ Ed.Fak. a.mlf., “Sultan Hüseyin Baykara Adına Yazılmış Çağatayca Manzum Bir Yusuf Hikâyesi”, TDED, V (1954), s. 51-58.

 

Paylaş