HAYATI

1923 yılında Çorlu, Tekirdağ’da dünyaya geldi. 24 Ocak 2006 günü İstanbul’da hayatını kaybetti. Atiye Hanım ile çiftçi Mehmet Bey’in oğludur. Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı ve Fars Dili bölümlerinden mezun oldu. Tahran Üniversitesi’nde “İran Milli Bayramları ve Edebiyatta Yeri” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans derecesi aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde “Yunus Emre’de Tasavvuf” teziyle doktor, “Fazlullah-ı Hurüfi’nin Seyyid Nesimi’ye Tesiri” teziyle doçent, “Kadı Burhaneddin Divanı’ndan Seçmeler ve Şerhi” ile profesör oldu. Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü ve Dış İşleri Bakanlığı’nda görev aldı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Bölümü’nde asistanlık, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyeliği ile Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. 1989 yılından sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ölümüne kadar görev yaptı.

Ali Alparslan’in ilk yazısı “Mişkat-ı Edeb” 1960 yılında Türk Dili ve Edebiyatı dergisinde çıktı. Daha sonra yazılarını Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiyat Mecmuası ve Boğaziçi Üniversitesi Dergisi’nde yayımladı. Talik, rika ve celi yazılarından icazetname almış bir hattat olarak da tanındı. İslam Ansiklopedisi’ne “Hat” (İran ve Türkiye) maddesini yazdı. Türk Dil Kurumu üyesiydi.

ESERLERİ:
Turkish Short Stories (RCD tarafından basıldı), Kadı Burhaneddin Divanı’ndan Seçmeler (1975), Ahmet Paşa (1987),
Şeyh Galip (1988), Ünlü Türk Hattatları (1992), Osmanlı Hat Sanatı Tarihi (1999).

Paylaş