HAYATI

Yazar ve şair. 1854 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. 12 Ocak 1920 günü İstanbul’da yaşama veda etti. Merkezefendi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Tam adı Hasan Naci. Trabzonlu tüccarlardan Hacı Osman Efendi’nin oğlu. İlköğreni minden sonra rüştiyeye devam etti. Arapça ve Farsçayı özel derslerle öğrendi. Bir süre Trabzon’da mahkeme başkâtipliği gibi çeşitli görev lerde bulunduktan sonra 1888’de İstanbul’a
gitti. On beş yıl kadar Galatasaray Lisesi’nde edebiyat dersleri okuttu. Ayrıca Darüşşafaka ve Menşe-i Küttab-ı Askeriye’de edebiyat ve ki tabet dersleri verdi. Aynı zamanda Seraskerlik Dairesi’nde memur olarak çalışmayı sürdürdü. Son görevi olan Muhakemat Dairesi başkâtipliğinden emekliye ayrıldı. Emekli olduktan on yıl kadar sonra Küçükçamlıca’daki köşkünde öldü.

Alaybeyizade Hasan Naci, Muallim Naci tarzında yazdığı şiirlerini Neşide adlı kitabında topladı. “Trabzon yahut Tahassür” adlı kitabı basılmadı. “Merhum-ı müşârün ileyh o mahviyetiyle beraber, bence, mazi-i edebimizden güzide bir hatıra idi. Aslen Trabzon ağniyasından idi. Sabâvetinden beri ömrünü İstanbul’da geçirdiği, Türkçeyi pek mükemmel bildiği halde yine bir parça laz şivesiyle görüşürdü. Fırak-ı dâlleden telkib eylediği Ittihat ve Terakki’yi hiç sevmezdi. Hatta bir unsur-ı ecnebi addederdi. Siyasiyyâtda daha ileri gidemezdi. Fakat edebiyatta hoş-sohbet idi. Güzel beyitler bilir, bildiğini yerinde sarfederdi” (Ali Kemal).

ESERLERİ

Şiir:

  • Neşide, İst.: Âlem Mtb., 1312/1894

Uzun Öykü:

  • Serair-i Alüftegân, İst.: Karabet ve Kaspar Mtb., 1305/1888

Diğer:

  • Lisan-ı Kitabet, İst.: Mahmut Bey Mtb., 1307/1890

KAYNAKÇA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri (1914), İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946), : İbnülemin, Şairler, II, 1051-1054

 

Paylaş