HAYATI

Gazeteci, yazar ve şair. 1898’da Safranbolu’da dünyaya geldi. 4 Haziran 1982’de İstanbul’da yaşama veda etti. Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi. İlk ve orta öğrenimini Safranbolu’da, lise öğrenimini Kastamonu’da yaptı. Öğrenimini yarıda bırakarak (1916) askere gitti ve I. Dünya Savaşı sona erince tekrar okuluna döndü. Kastamonu’da arkadaşlarıyla birlikte Ulusal Kurtuluş Hareketi’ni desteklemek amacıyla Açıksöz adlı gazeteyi çıkardı (1919). Bir müddet sonra buradaki görevinden ayrılarak, Zonguldak belediye başkanlığı da yapan dayısı Maksut Çivi’nin yanına geldi ve onun sahibi olduğu ocaklarda sorumlu müdür olarak çalıştı. Dayısının katkıları ile Zonguldak Karaelmas Yazım ve Basımevi’ni kurdu ve aralıksız otuz yıl boyunca yayımlanacak olan Zonguldak’ın ilk gazetesi Zonguldak gazetesini çıkardı (1923). Orhan Şaik Gökyay ve Behçet Kemal Çağlar gibi ünlü şairlerin ilk şiirleri bu gazetede yayımlandı. Karaelmas (1938), Türk Kanadı ve Doğu (1942) dergileriyle Kömür (1942), Safranbolu-Karabük (1951) gazetelerini çıkardı. Birçok dernek ve kuruluşun yanı sıra Zonguldak CHP il örgütü ve Halkevi başkanlığı da yapan Karauğuz, TDK’nın ilk üyelerindendir; yayınlarında Öztürkçe’nin yaygınlaşması için çaba göstermiştir.

ESERLERİ

Şiir:

  • Ordu’ya Armağan, İst.: Kitaphane-i Sudi, 1922

İnceleme:

  • Orta Anadolu’da Yunan Faciaları, İst.: Matbaa-i Amire, 1338/1922; 1965
  • Anadolu’dan Kovduklarımız, İst.: Deniz B., 1965
  • Öz Türk Adları Kılavuzu, Zonguldak: Karaelmas Mtb., 1935
  • Ekler-Kökler Üzerine Deneçler, Zonguldak: Karaelmas Mtb., 1937
  • Zonguldak Limanları, Zonguldak: Karaelmas Mtb., 1946
  • Türkçülüğün Öğünçleri, 1974.

KAYNAKÇA: M. Ç., “Ülkücü Bir Yazarın 58. Yılı”, Hisar, S. 100 (Nisan 1972), s. 23; “Karauğuz, Akın Tahir”, TDEA, V, 192; Bayrak, 1, 34; Zonguldaklı Yazarlar, Zonguldak’ı Yazanlar. Biyografiler, (haz. A. Öztürk), Ereğli, 1998,  Mehmet Behçet Yazar / Edebiyatçılar Alemi-Edebiyatımızın Unutulan Simaları (yay. haz. Mustafa Everdi, 1999), TDE Ansiklopedisi (c. 5, 1982), TBE Ansiklopedisi (2001), Nursen Özdoğan Kurban – İsmail Arslan / Karabük Şairleri Antolojisi (2004).

Paylaş