HAYATI

Yazar ve çevirmen. 1 Eylül 1948 günü Malatya’da dünyaya geldi. 31 Ağustos 2020’de Gölcük’te yaşama veda etti. İlk, orta ve lise eğitimini Yeşilyurt ilçesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladığı yüksek öğrenimini siyasi sebepler nedeni ile yarıda bıraktı. 1972’de gittiği New York’ta yedi yıl kaçak yaşadı. New York Teknoloji Enstitüsü’nde bir yıl öğrenim gördü.

ESERLERİ

Araştırma:

  • Oryantalistlerin Gözüyle İslâm (kom. (2003).

Çeviri:

  • Konfiçyüs (Ezra Pound’dan, 2003)

ESER ÖRNEKLERİ

HADİS TARİHİ’NDEN

Söz konusu temel hadis kaynaklarının otorite kazanmaları zamanla bazı kimseler tarafından kutsallaştırılması sonucunu da doğurmuştur. Bu anlayışı benimseyenlerce söz konusu edilen temel hadis kaynakları Hz. Peygamber’i ve takip ettiği yolu bize öğreten bir kitap olmak yerine olağanüstü bir şekilde sıkıntılardan kurtaran, isteklerimize kavuşturan kutsal bir metin olarak kabul edilmiştir. Temel hadis kaynakları arasında özellikle Buhârî’nin el-Camiu’s-sahih’inin kutsallaştırıldığı görülmektedir. Nitekim bu kitap sevap kazanmak maksadıyla olduğu gibi maddi ve manevi sıkıntılardan, hastalık ve belâlardan kurtulmak ve her türlü murada nail olmak arzusuyla da okunmuştur. İbn Ebû Cemre, Sahib-i Buhari’nin sıkıntılı günlerde okunduğu takdirde insanları huzura kavuşturduğunu, deniz seyahatine çıkarken birlikte götürülmesi halinde geminin batmadığını söylemiştir.

İbnü’s-Salâh sahîh hadisleri Buhârî ve Müslim tarafından rivâyet edilmesini esas alarak en güvenilir olandan başlamak üzere yedi dereceye ayırmıştır. Bunlar:

  1. Buhârî ve Müslim’in ortaklaşa el-Câmiu’s-sahih’lerine aldıkları, başka bir ifadeyle müttefekun aleyh olan hadisler,
  2. Buhârî’nin yalnız başına rivâyet ettiği hadisler,
  3. Müslim’in yalnız başına rivâyet ettiği hadisler,
  4. Kitaplarına almamış olsalar da Buhârî ve Müslim’in şartlarına uygun olan hadisler,
  5. Yalnız Buhârî’nin şartlarına uygun olan hadisler,
  6. Yalnız Müslim’in şartlarına uygun olan hadisler,
  7. Buhârî ve Müslim’in dışındaki hadis âlimlerinin sahîh kabul ettiği hadisler

Batıcıların İslâm ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve subjektif davrandıklarını belirten İslâmcılara göre ilk âyeti ‘oku’ ile başlayan bir kitabın getirdiği dinin ilim ve gelişmeye engel olduğu söylenemezdi. Onlara göre her türlü gelişmişliğin kaynağı İslâm’dı. Hatta Avrupa devletlerinin akıl ve hikmete uygun olarak ortaya koydukları kanunların kaynağı da İslâm’dı. Dolayısıyla İslâm, modern ihtiyaçları karşılayacak, değişmeleri açıklayacak evrensel siyasal ve sosyal yapıya sahiptir ve gelişmeye engel olmadığı gibi bizzat gelişmeyi emretmektedir.

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009) Yasin Doğru (facebook paylaşımı, 31.08.2020).

Paylaş