HAYATI

Edebiyat araştırmacısı. 20 Aralık 1961 günü Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Maraş’ta tamamlayan Ahmet Kanlıdere, 1982’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden “XVI. Asırda Dulkadırlı Türkmenleri” başlıklı tez çalışması ile mezun oldu. Bu dönemde Boğaziçi Üniversitesi’nde İngilizce öğrendi. 1988’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1995’te ABD’de Columbia Üniversitesi’nde “Reform with in Islam: The Tajdid and Jadid Movement Among the Kazan Tatars” başlıklı tez çalışmasını sunarak tarih doktoru unvanı aldı.

1981’den sonra İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nde sekreter olarak çalışmaya başlayan yazar, 1986’da Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi oldu. 1999’da aynı okulda doçentliğe yükseldi. Bu sırada doktora çalışmasını yürüttüğü Columbia Üniversitesi Orta Doğu Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde Türkçe okutmanlığı yaptı. 2000-2001 yılları arasında ise Ahmet Yesevi Kazak Türk Üniversitesi Çimkent Şubesi’nde Türk Tarihi ve İngilizce hocası olarak dersler verdi. Daha sonra Marmara ve Yeditepe Üniversitelerinde Türk dünyasının XIX. ve XX. asırdaki düşünce tarihi ile Rusya Tarihi derslerini okuttu. 2004-2007 Yılları arasında Taşkent Büyükelçiliğinde Kültür ve Tanıtma Müşaviri görevini üstlenen Ahmet Kanlıdere, halen Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Ahmet Kanlıdere, Türk Dünyası edebiyatlarına ilişkin kaleme aldığı çalışmalarını 1997’den itibaren Türkiye Günlüğü, Müteferrika, Tarih ve Medeniyet, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi gibi pek çok dergide yayınladı. Ayrıca TDV İslam Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı. Alanı ile ilgili sempozyum ve diğer bilimsel toplantılara katıldı ve bu toplantılarda bildiriler sundu. Ahmet Kanlıdere, İngilizce ve Rusça ile Kazak, Uygur ve Özbek Türkçelerine bilmektedir.

ESERLERİ:

Araştırma ve İnceleme:

  • Reform within Islam: The Tajdid (Reneval) Movement Among the Kazan Tatars 1809-1917 (Doktora tezine ilaveler ile, 1997).
  • XVI. Asırda Dulkadırlı Türkmenleri”
  • Taşkent Kültür Rehberi, Taşkent, 2006
  • XIX. Yüzyıl Türk Dünyası – 2012
  • Orta Asya Türk Tarihi – 2011
  • Kadimle Cedid Arasında Musa Cârullah: Hayatı, Eserleri, Fikirleri – 2005
  • Modern Tatar Edebiyatının Öncülerinden Muhammed Zâhir Bigi ve Romanları
  • Kazanlı Ayaz İshaki (1878-1954): Hayatı, Fikirleri ve Mücadelesi.

Çeviri:

  • Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, İngilizceden çevirenler: Ahmet Kanlıdere (Marshall G. S. Hodgson’dan, Ahmet Aydoğan ile, 2001

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007).

 

Paylaş