HAYATI

Gazeteci, edebiyat tarihçisi ve yazar. 30 Mayıs 1924’te Elazığ’a bağlı Harput ilçesinde dünyaya geldi. 8 Şubat 2001’de İstanbul’da yaşama veda etti. Eyüp Mezarlığı’nda toprağa verildi. Münire Hanım ile Ömer Kabaklı’nın oğludur.

İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da tamamlayan Ahmet Kabaklı, 1948’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1959’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Daha sonra Diyarbakır ve Aydın liselerinde edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. 1957’de Fransa’ya gönderildi. Yurda döndükten sonra öğretmenlik yapmaya devam etti. Sırası ile İstanbul Eğitim Enstitüsü ve Yüksek Öğretmen Okulu’nda görev aldı.

Ahmet Kabaklı’nın Yunus Emre üzerine kaleme aldığı “Yunus Emre mi Haklı Gölpınarlı mı?” başlıklı ilk yazısı 1947’de Son Saat gazetesinde yayımlandı. Sonraki yıllarda yazı ve şiirleri Hareket, Bizim Türkiye, Hisar ve İstanbul dergileri ile Tercüman gazetesinde yayımladı. 1959’da Tercüman gazetesi için kaleme aldığı fıkra yazılarından biri ile birincilik ödülü kazandı. Ahmet Kabaklı sonraki yıllarda bu alanda ürünlere ağırlık verdi ve 1959’dan sonra uzun yıllar Tercüman gazetesinde fıkra yazıları yayımladı.

Ahmet Kabaklı’nın siyasi hiciv, tartışma ve yorum yazıları Nurettin Topçu’nun çıkardığı Hareket ve Bizim Türkiye gibi dergilerde yayımlandı. 1956’da Tercüman gazetesinin açtığı fıkra yarışmasında Emil Galip Sandalcı ve Hakkı Gülmen’le birlikte birinci oldu. Aynı yıl Tercüman gazetesinde fıkra yazarlığına başladı. Tercüman gazetesindeki günlük yazılarını aralıklarla da olsa uzun süre sürdürdü. N. Sami Banarlı, Mehmet Kaplan, Mümtaz Turhan, Tarık Buğra ve İrfan Atasagun gibi arkadaşları ile kurduğu Türk Edebiyatı Cemiyeti’nin çıkardığı Türk Edebiyatı dergisini yönetti (38 sayı, 1972-75). 1978’de bazı yazarlar ve öğretim üyeleri ile birlikte Türk Edebiyatı Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı. 1996’da Aydınlar Ocağı tarafından kendisine “şeyhü’l-muharririn” unvanı verildi.

Edebiyat tarihi araştırmalarında nesnel ölçülere bağlı kalmayan Ahmet Kabaklı, Doğan Hızlan’ın deyişi ile, her şeyden önce ortamdaki yönselemeleri sadakatle tarihe geçirme zorunluğu duymayan haksız ve yanlı ölçüler, kimi de yanlış bilgilerden kurtulmayan bir araştırmacı kimliğini gösterdi. Türkiye Aydınlar Ocağı, Türk Edebiyatı Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Ahmet Kabaklı, Bürokrasi ve Biz ile 1976’da Türkiye Milli Tarih Vakfı Fikir Ödülü ve 1983’te TYB Basın Ödülünün sahibi oldu.

ESERLERİ

Edebiyat İncelemesi:

 • Türk Edebiyatı, 3 c., İst.: Türkiye, 1965-66
 • Yunus Emre, İst.: Toker, 1971
 • Mehmet Akif, İst.: Toker, 1972
 • Mevlana, İst.: Toker, 1972
 • Necip Fazıl’ın Edebiyatımızdaki Yeri: Ben ve Biz Şairleri, İst.: Edebiyat Fak. B., 1988
 • Şair-i Cihan Nedim: Nedim’in Üç Aşkı, İst.: Türk Edebiyatı Vakfı, 1996
 • Sultanu’ş-şuara Necip Fazıl, İst.: Türk Edebiyatı Vakfı, 1995
 • Nazım Hikmet, İst.: Türk Edebiyatı Vakfı, 2002
 • Tasavvuf Tarikat Edebiyat, İst.: Türk Edebiyatı Vakfı, 2006
 • İslam’la Kaynaşmış Türk Edebiyatı, İst.: Türk Edebiyatı Vakfı, 2006
 • Âşık Edebiyatı, İst.: Türk Edebiyatı Vakfı, 2006
 • Divan Edebiyatı, İst.: Türk Edebiyatı Vakfı, 2006

Mizahi Roman:

 • Ecurufya, İst.: Kervan, 1980

Anı-Öykü:

 • Ejderha Taşı, İst.: Türk Edebiyatı Vakfı, 1985

Sadeleştirme:

 • Şehir Mektupları (A. Rasim), Ank.: MEB, 1971
 • Muhayyelat-ı Aziz Efendi, Ank.: Kültür Bakanlığı, 1973

Şöyleşi:

 • Neden Milliyetçilik?, (Hz. A. Hakan) İst.: Birey, 2001

Deneme:

 • Sınırların Ötesi, İst.: Türk Edebiyatı Vakfı, 2003
 • Türkiye’yi Yoğuranlar, İst.: Türk Edebiyatı Vakfı, 2003
 • Kültür Emperyalizmi, İst.: Türk Edebiyatı Vakfı, 2004
 • Alperen, İst.: Türk Edebiyatı Vakfı, 2005.

KAYNAKÇA: Necatigil, İsimler, 204; Kurdakul, Sözlük, 344; M. Kutlu, “Kabaklı, Ahmet”, TDEA, V, 61-62; Işık, 331; Karaalioğlu, 293; Kim Kimdir, 411.

 

Paylaş